Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 28
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1834995

1. Ông Nguyễn Văn Mẫn - Giám đốc

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về toàn bộ hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trực tiếp phụ trách: Hành chính; Tổ chức; Cán bộ; Kế hoạch; Tài chính; Thanh tra; Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Đầu tư xây dựng cơ bản; Thi đua - khen thưởng; Khoa học – Công nghệ; Hợp tác quốc tế; Chủ tài khoản Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Sở; Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm; Giám đốc Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Tiền Giang; Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tổ chức thẩm định; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Sở.

 - Phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch, Tài chính; Thanh tra Sở; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Kiêm nhiệm Giám đốc Ban quản lý Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Dự án VnSAT).

2. Ông Trịnh Công Minh - Phó Giám đốc

- Giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Thủy sản; Quản lý chất lượng nông, lâm sản và Thủy sản; Xúc tiến thương mại; Website Sở; Phó Chủ tài khoản Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Phụ trách các đơn vị: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản; Chi cục Thủy sản; Ban Quản lý Cảng cá Tiền Giang; Ban quản lý Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười; Các Hội nghề nghiệp thuộc ngành.

- Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Sở; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Sở; Trưởng ban Biên tập Website Sở.

- Kiêm nhiệm Giám đốc Ban quản lý Dự án hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp tỉnh Tiền Giang (LCASP).

3. Ông Ưng Hồng Nghi - Phó Giám đốc Sở

- Giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công trực tiếp phụ trách lĩnh vực Thủy lợi.

- Giúp Giám đốc Sở về kỹ thuật trong xây dựng cơ bản.

- Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tổ chức thẩm định; Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Lâm nghiệp; Chi cục Thủy lợi.

- Kiêm nhiệm Giám đốc Ban quản lý các tiểu dự án thuộc dự án RETA.

4. Ông Trần Hoàng Nhật Nam - Phó Giám đốc Sở

- Giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công trực tiếp phụ trách các lĩnh vực Chăn nuôi; Thú y; Môi trường trong nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp.

- Phụ trách các đơn vị: Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp;  Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Phát triển nông thôn.

Các lĩnh vực công tác khác chưa được liệt kê cụ thể như trên thì Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở sẽ phụ trách theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ theo đó mà tham mưu, giúp việc.

Phụ trách đơn vị là phụ trách toàn diện các mặt hoạt động của đơn vị, do đó Thủ trưởng các đơn vị khi tham mưu giải quyết nội dung công việc phải báo cáo với lãnh đạo phụ trách để lãnh đạo phụ trách xử lý. Nếu lĩnh vực đó không thuộc lãnh đạo phụ trách đảm nhiệm, thì lãnh đạo phụ trách có trách nhiệm phối hợp với lãnh đạo phụ trách lĩnh vực đó giải quyết vụ việc, hoặc báo cáo Giám đốc Sở giải quyết.

- Các phòng, đơn vị trực thuộc

 

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 30/5/2022 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 5,4 g/l Giảm 1,1 g/l
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương
Long Hải 4,3 g/l Giảm 0,3 g/l
 Rạch Vách 0,2 g/l Giảm 0,1 g/l