Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 28
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1834995

Tin mới

Công tác triển khai các Dự án/Kế hoạch liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021
24/11/2021

Thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 09 dự án/kếhoạch (gồm 06 Dự án và 03 Kế hoạch) thực hiện liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được phê duyệt và triển khai thực hiện (04 lúa, 03 rau, 02 heo) với tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2023 là 24.511,33 triệu đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ là 6.835,7 triệu đồng. Ngoài ra, trong năm 2021 Chi cục Phát triển nông thôn cũng tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 về Phê duyệt danh mục Dự án/ Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với 51 danh mục sản phẩm bao gồm các loại ngành hàng: lúa gạo, trái cây, rau màu, gia súc, gia cầm và thủy sản.

Đồng thời, trong quý 2, quý 3 năm 2021, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Dự án/ Kế hoạch liên kết và rà soát nhu cầu đăng ký bổ sung tại địa phương. Chi cục Phát triển nông thôn đã tiến hành thực hiện rà soát cập nhật bổ sung nhu cầu đăng ký và đánh giá tiến độ triển khai các danh mục đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 08/02/2021. Với thành phần tham dự có đại diện Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông, phòng Kinh tế/ phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện thị thành, Ủy ban nhân dân các xã có hợp tác xã đăng ký nhu cầu và đại diện Chủ tịch Hội đồng quản trị/Giám đốc các hợp tác xã để trao đổi các nội dung chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, gồm:

- Các nội dung hỗ trợ chính theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (07 nội sung), như: Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết; hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết; hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; hỗ trợ đào tạo nghề; hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm; hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

- Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân để nắm bắt thủ tục, hồ sơ trình duyệt dự án/kế hoạch liên kết theo thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang; Cụ thể: Trường hợp UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ liên kết (dự án/kế hoạch liên kết có vốn ngân sách hỗ trợ từ 1 tỷ trở lên hoặc phạm vi liên kết liên huyện): Chủ trì liên kết gửi 01 bộ hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở NN& PTNT (Tại trung tâm hành chính công của tỉnh) hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua email: snn@tiengiang.gov.vn hoặc đăng ký trực tuyến: motcua.tiengiang.gov.vn. Trường hợp UBND huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết (dự án/kế hoạch liên kết có vốn ngân sách hỗ trợ dưới 1 tỷ và có phạm vi trên địa bàn 01 huyện):  Chủ trì liên kết gửi 01 bộ hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc gửi qua email của UBND cấp huyện; hoặc đăng ký trực tuyến: motcua.tiengiang.gov.vn.

Hình ảnh. Rà soát và bổ sung kế hoạch liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau củ quả tại HTX DVTHNN Bình Phú, huyện Gò Công Tây.

Kết quả, qua rà soát đến nay có thêm 53 đơn vị đăng ký bổ sung, nâng tổng số Dự án/ Kế hoạch thực hiện liên kết tiêu thụ lên 104 dự án/ kế hoạch trên toàn tỉnh. Song đó, Chi cục Phát triển nông thôn cũng đang tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch “Thúc đẩy sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025”. Trong đó, giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trực tiếp tham mưu là Chi cục Phát triển nông thôn) thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới, như:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai Kế hoạch thúc đẩy sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025; hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã  trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT được phân công trong phần tổ chức thực hện tại Hướng dẫn số 330/HD-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tuyên truyền thành lập mới, củng cố, nâng chất các HTX/THT trong vùng liên kết bảo đảm các nguyên tắc tự nguyện, tự chủ để các tổ chức này đủ năng lực làm chủ trì liên kết hoặc là cầu nối giữa doanh nghiệp và hộ nông dân; đồng thời kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kế hoạch thực hiện.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Hà Ngọc Phơ (Chi cục Phát triển nông thôn)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 30/5/2022 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 5,4 g/l Giảm 1,1 g/l
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương
Long Hải 4,3 g/l Giảm 0,3 g/l
 Rạch Vách 0,2 g/l Giảm 0,1 g/l