Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 93
  Hôm nay: 139649
  Tổng lượt truy cập: 1263600

Tin mới

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH THÔNG TƯ DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
14/01/2022

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) vừa ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 về Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Theo đó, Thông tư gồm 2 Điều:

Điều 1, Ban hành các Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (đính kèm phụ lục danh mục).

Điều 2, tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành;

Đối với sản phẩm, hàng hóa chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia thì chưa áp dụng quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 theo quy định tại Thông tư này cho đến khi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia được ban hành và có hiệu lực thi hành. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia phải được ban hành trong thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia và văn bản dùng làm căn cứ kiểm tra được dẫn chiếu áp dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới thì áp dụng theo văn bản mới đó;

Mã số HS tương ứng đối với sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 được quy định chi tiết tại Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT;

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2022.

Phụ lục kèm Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 là Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT gồm các nhóm: Giống cây trồng; Thuốc thú y; Thức ăn chăn nuôi; Sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; Thức ăn thủy sản; Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật (nguyên liệu) và thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm; Phân bón; Muối công nghiệp; Keo dán gỗ; Máy, thiết bị dùng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Đính kèm Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 Thông tư số 16-2021TT-BNNPTNT.pdf; Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021 Thông tư số 11-2021-TT-BNNPTNT.pdf)

                                        (Mỹ An – Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 16/5/2022 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 3,8 g/l Tăng 0,3 g/l
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương
Long Hải 1,7 g/l Giảm 0,8
Rạch Vách 0,5 g/l Tương đương