Truy cập nội dung luôn

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Góp ý dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày bắt đầu 17-11-2022 Ngày hết hạn 28-11-2022

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương Mắm tôm chà Gò Công

Ngày bắt đầu 25-10-2019 Ngày hết hạn 25-11-2019

0
Tải về
(16-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 10-06-2019 Ngày hết hạn 17-06-2019

0
Tải về
(11-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo QCĐP Mắm tôm chà -Yêu cầu kỹ thuật

Ngày bắt đầu 14-03-2019 Ngày hết hạn 14-06-2019

0
Tải về
(12-lượt)

Xem các góp ý