Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 28
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1834995

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 170 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
03/2022/QH15 11-05-2029 Luật sử đổi một số điều luật đầu tư công 3-lượt Xem
35/2021/QĐ-UBND 19-08-2021 Ban hành Danh mục các khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
14/2021/NĐ-CP 01-03-2021 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi 4-lượt Xem
44/KH-UBND 26-02-2021 Kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 14-lượt Xem
308/QĐ-UBND 08-02-2021 Quyết định phê duyệt danh mục dự án/kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 20-lượt Xem
164/QĐ-UBND 25-01-2021 Quyết định ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 17-lượt Xem
38/2020/QĐ-TTg 30-12-2020 Quyết định Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 7-lượt Xem
30/2020/NQ-HĐND 10-12-2020 Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 10-lượt Xem
330/HD-UBND 27-11-2020 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Tiền Giang quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 23-lượt Xem
101/2020/TT-BTC 23-11-2020 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 1-lượt Xem
26/2020/QĐ-UBND 20-11-2020 Quyết định Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 5-lượt Xem
12/2020/TT-BNNPTNT 09-11-2020 Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT . 5-lượt Xem
10/2020/TT-BNNPTNT 09-09-2020 Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng cấm sử dụng tại Việt Nam 5-lượt Xem
18/2020/QĐ-UBND 20-08-2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 12 2-lượt Xem
59/2020/QH14 01-07-2020 Luật Doanh nghiệp 1-lượt Xem
52/2019/QH14 01-07-2020 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và viên chức 2-lượt Xem
08/2020/TT-BNNPTNT 30-06-2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản 3-lượt Xem
63/2020/QH14 18-06-2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1-lượt Xem
64/2020/QH14 18-06-2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 1-lượt Xem
60/2020/QH14 17-06-2020 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều 1-lượt Xem

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 30/5/2022 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 5,4 g/l Giảm 1,1 g/l
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương
Long Hải 4,3 g/l Giảm 0,3 g/l
 Rạch Vách 0,2 g/l Giảm 0,1 g/l