Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 28
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1834995

 

 

1. Văn phòng Sở
- Số ĐT: 02733.855.686
- Fax: 02733.856.008
- Email: snn@tiengiang.gov.vn
- Lãnh đạo Văn phòng:
+ Phó Chánh Văn phòng: Giản Văn Toàn, ĐT: 0918617025, Email: gianvantoan@tiengiang.gov.vn
+ Phó Chánh Văn phòng:Ngô Đình Thành Thanh, ĐT: 0376127776, Email: ngodinhthanhthanh@tiengiang.gov.vn
2. Phòng Tổ chức cán bộ:
- Số ĐT: 02733.857.381
- Email: snnptnt.pttcb@tiengiang.gov.vn
- Lãnh đạo Phòng:
+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Đây, ĐT: 0913019294, Email: nguyenthiday@tiengiang.gov.vn
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Số ĐT: 02733.855.228
- Email: snnptnt.pkhth@tiengiang.gov.vn
- Lãnh đạo Phòng:
+ Trưởng phòng: Bùi Minh Vũ, ĐT: 0938144522, Email: buiminhvu@tiengiang.gov.vn
+ Phó Trưởng phòngPhạm Thanh Nhã, ĐT: 0907011123, Email: phamthanhnha@tiengiang.gov.vn
+ Phó Trưởng phòng: Châu Quốc Dũng, ĐT: 0948513265, Email: chauquocdung@tiengiang.gov.vn
4. Phòng Lâm nghiệp
- Số ĐT: 02733.955.791
- Email: snnptnt.cckl@tiengiang.gov.vn
+ Trưởng phòng: Phan Văn Khải Minh ĐT: 0913695830, Email: phanvankhaiminh@tiengiang.gov.vn
5. Thanh tra
- Số ĐT: 02733.858.949
- Email:snnptnt.tt@tiengiang.gov.vn
- Lãnh đạo:
+ Chánh Thanh tra: Phạm Văn Chiến, ĐT: 0913685732, Email: phamvanchien@tiengiang.gov.vn
+ Phó Chánh Thanh tra: Trần Hữu Sang, ĐT: 0918046834, Email: tranhuusang@tiengiang.gov.vn
6. Chi cục Phát triển nông thôn
- Số ĐT: 02733.873.400
- Email: snnptnt.ccptnt@tiengiang.gov.vn
+ Chi cục trưởng: Võ Văn Lập, ĐT: 0912709307, Email: vovanlap@tiengiang.gov.vn
+ Chi cục phó: Huỳnh Công Chất, ĐT: 0937051750, Email: huynhcongchat@tiengiang.gov.vn
7. Chi cục Thủy lợi
- Số ĐT: 02733.855.108
- Email: snnptnt.cctl@tiengiang.gov.vn
+ Chi cục trưởng: Nguyễn Đức Thịnh, ĐT: 0903.133.788, Email: nguyenducthinh@tiengiang.gov.vn
+ Chi cục phó: Nguyễn Văn Nam, ĐT: 0908171387, Email: nguyenvannam@tiengiang.gov.vn
8. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
- Số ĐT: 02733.855.600
- Email: snnptnt.ccbvtv@tiengiang.gov.vn
+ Chi cục trưởng: Võ Văn Men, ĐT: 0913766840, Email: vovanmen@tiengiang.gov.vn
+ Chi cục phó: Võ Thị Kim Phương, ĐT: 0907424876,Email: vothikimphuong@tiengiang.gov.vn
9. Chi cục Chăn nuôi và Thú y
- Số ĐT: 02733.871.410
- Email: snnptnt.ccty@tiengiang.gov.vn
+ Chi cục phó: Ngô Kinh Hạnh, ĐT: 0918458562, Email:ngokimhanh@tiengiang.gov.vn
+ Chi cục phó: Thái Quốc Hiếu, ĐT: 0913972527, Email: thaiquochieu@tiengiang.gov.vn
10. Chi cục Thủy sản
- Số ĐT: 02733.872.862
- Email: snnptnt.ccts@tiengiang.gov.vn
+ Chi cục trưởng: Nguyễn Trọng Tuy, ĐT: 0913962480, Email: nguyentrongtuy@tiengiang.gov.vn
+ Chi cục phó: Nguyễn Tiến Diệt, ĐT: 0913.943.987, Email: nguyentiendiet@tiengiang.gov.vn
11. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
- Số ĐT: 02733.955.316
- Email: snnptnt.pttcb@tiengiang.gov.vn
+ Chi cục trưởng: Nguyễn Minh Hiếu, ĐT: 0918350938, Email: nguyenminhhieu@tiengiang.gov.vn
+ Chi cục phó: Võ Quốc Cường, ĐT: 0918528499, Email: voquoccuong@tiengiang.gov.vn
12. Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp
- Số ĐT: 02733.857.845
- Email: snnptnt.ttgnn@tiengiang.gov.vn
+ Giám đốc: Nguyễn Tấn Quốc, ĐT: 0888476776, Email: nguyentanquoc@tiengiang.gov.vn
+ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hòa, ĐT: 0913660325, Email: nguyenvanhoa@tiengiang.gov.vn
+ Phó Giám đốc: Nông Thành Thái: ĐT: 0913849142, Email: nongthanhthai@tiengiang.gov.vn
+ Phó Giám đốc: Võ Thị Anh Tâm: ĐT: 0986658345, Email: vothianhtam@tiengiang.gov.vn
13. Ban quản lý Cảng cá Tiền Giang
- Số ĐT: 02733.855.341
- Email: snnptnt.tbqlcc@tiengiang.gov.vn
+ Giám đốc: Huỳnh Thanh Phong, ĐT: 0988215199, Email: huynhthanhphong@tiengiang.gov.vn
+ Phó Giám đốc: Huỳnh Văn Đức, ĐT: 0985.886.793, Email: huynhvanduc@tiengiang.gov.vn
14. Ban quản lý Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười
- Số ĐT: 02733.643.039
- Email: snnptnt.bqlkbt@tiengiang.gov.vn
+ Giám đốc: Nguyễn Văn Viên, ĐT: 0913929973, Email: nguyenvanvien@tiengiang.gov.vn
+ Phó Giám đốc: Đoàn Thanh Tâm, ĐT: 0916877559, Email: doanthanhtam@tiengiang.gov.vn

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 30/5/2022 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 5,4 g/l Giảm 1,1 g/l
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương
Long Hải 4,3 g/l Giảm 0,3 g/l
 Rạch Vách 0,2 g/l Giảm 0,1 g/l