Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 28
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1834995

Tin mới

Tiền Giang triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật
10/06/2022

Ngày 18/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Chỉ thị có nêu: “Trong thời gian qua các bộ, ngành đã tích cực chỉ đạo triển khai, hỗ trợ các địa phương tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng, ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ rừng trên địa bàn một số tỉnh có diễn biến phức tạp, nhiều vụ vi phạm phá rừng trái pháp luật với quy mô lớn đã xảy ra, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, gây bức xúc trong xã hội.”;

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, đồng thời góp phần thực hiện cam kết quốc tế, đặc biệt là cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Đối với tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2892/UBND-KT ngày 31/5/2022 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị.

Với nhiệm vụ được giao, ngày 07/6/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 2062/SNN&PTNT-LN đề nghị các lực lượng: công an, quân sự; các sở, ngành có liên quan, các đơn vị quản lý rừng, đặc biệt là Ủy ban nhân dân các huyện có rừng: Tân Phước, Gò Công Đông, Tân Phú Đông phối hợp thực hiện một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71 /NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

3. Tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, hủy hoại rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật xảy ra tại địa phương.

5. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, đảm bảo sự phù hợp, chặt chẽ giữa Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp và các luật chuyên ngành khác có liên quan. Tổ chức thẩm định chặt chẽ việc giao đất, giao rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất rừng trái quy định của pháp luật.

6. Quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chỉ tiêu quy hoạch lâm nghiệp được tích hợp quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để quản lý, bảo vệ chặt chẽ, hiệu quả đối với diện tích rừng trên địa bàn.

7. Các đơn vị được giao quản lý rừng có trách nhiệm:

- Chủ động kiểm tra, phát hiện và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình trạng phá rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý. Kiên quyết dừng, hủy hợp đồng giao khoán quản lý, bảo vệ rừng rừng đối với các tổ chức, cá nhân được giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ rừng, để xảy ra mất rừng.

- Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra tình trạng sạt lở, mất rừng, suy thoái rừng. Kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền có giải pháp duy trì, phục hồi rừng phòng hộ khi phát hiện bị suy thoái, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là khu vực rừng phòng hộ ven biển.

- Nghiên cứu đẩy mạnh chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng.

Phòng Lâm nghiệp.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 30/5/2022 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 5,4 g/l Giảm 1,1 g/l
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương
Long Hải 4,3 g/l Giảm 0,3 g/l
 Rạch Vách 0,2 g/l Giảm 0,1 g/l