Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 3113
  Tổng lượt truy cập: 1575823

Tin mới

Thông tin về việc tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022
25/04/2022

Thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Ngày 21/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang ban hành Thông báo số 356/TB-SKH&CN về việc tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022, Nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung và mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% chi phí hướng dẫn (tư vấn) doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng nhưng không quá 60 triệu đồng cho một hệ thống quản lý (hoặc hệ thống tích hợp) và không quá 30 triệu đồng cho một (hoặc một nhóm) công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

- Hỗ trợ 100% chi phí áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P); thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ; năng suất xanh; tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh nhưng không quá 60 triệu đồng cho một hệ thống, tiêu chuẩn, công cụ.

- Hỗ trợ 50% chi phí hướng dẫn (tư vấn), thuê, mua giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp nhưng không quá 60 triệu đồng cho một doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, nhưng không quá 20 triệu đồng cho chứng nhận một sản phẩm, hàng hóa (hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa) và không quá 30 triệu đồng cho chứng nhận hệ thống.

2. Phương thức tham gia, hình thức hỗ trợ

- Các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình (theo mẫu đính kèm).

- Các nội dung hỗ trợ được xây dựng, thực hiện dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (quy định tại Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2030).

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông tin đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký tham gia nếu có nhu cầu.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang; địa chỉ: Số 39, đường Trưng Trắc, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; điện thoại: 0273 3872174; Email: cctcdlcl@tiengiang.gov.vn; website: http://cctcdlcl.tiengiang.gov.vn.

(Đính kèm phiếu đăng ký tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022) 

Nguồn: Trích từ nội dung Thông báo số 356/TB-SKH&CN ngày 21/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

(Phòng Quản lý chất lượng, chế biến nông sản –

 Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 24/5/2022 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 1,7 g/l Giảm 0,5 g/l
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương
Long Hải 0,2 g/l Tăng 0,7 g/l
 Rạch Vách 0,2 g/l Tương đương