Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 28
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1834995

Tin mới

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
18/03/2019

Ngày 5 tháng 3 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 vừa ký quyết định ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Mục đích của kế hoạch là đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình), trong đó, tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp thiết yếu đểtriển khai Chương trìnhgiai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030; tổ chức tôn vinh, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 -2020.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu việc tổng kết phải bám sát các nội dung của chương trình, tiêu chí huyện, xã nông thôn mới và theo cơ chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, rút ra được những mặt đạt được, bài học kinh nghiệm, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đảm bảo đánh giá toàn diện, sâu sắc, hiệu quả, tránh hình thức. Trong quá trình tổng kết phải tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và người dân được tham gia đóng góp ý kiến.

Theo kế hoạch,Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết gắn với hoạt động khen thưởng, biểu dương cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tùy thuộc vào tình hình thực tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể lựa chọn tổ chức Hội nghị tổng kết điểm ở cấp huyện và cơ sở; việc tổng kết phải hoàn thành trong tháng 9 năm 2019 và gửi báo cáo tổng kết cho Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước 30 tháng 9 năm 2019 để tổng hợp.

Đối với các Bộ, ngành Trung ương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức Hội nghị tập trung hoặc trực tuyến để tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất mục tiêu, giải pháp thực hiện Chương trình giai đoạn sau năm 2020; việc tổng kết cũng phải hoàn thành trong tháng 9 năm 2019.

Hội nghị tổng kết toàn quốc được tổ chức tại tỉnh Nam Định vào đầu tháng 12 năm 2019. Để có cơ sở tổng kết, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp địa phương tổ chức 05 Hội nghị vùng: (1) Khu vực Miền núi phí Bắc; (2) Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ; (3) Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ; (4) Đồng bằng sông Cửu Long; (5) Vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và tổ chức các Hội thảo chuyên đề từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2019.

Nguyễn Văn Tú- Chi cục PTNT

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 30/5/2022 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 5,4 g/l Giảm 1,1 g/l
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương
Long Hải 4,3 g/l Giảm 0,3 g/l
 Rạch Vách 0,2 g/l Giảm 0,1 g/l