Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 2780
  Tổng lượt truy cập: 1575490

Tin mới

HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU VÀO TRUNG QUỐC
18/04/2022

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Cục Bảo vệ thực vật ban hành văn bản số 953/BVTV-ATTP  thay thế văn bản số 175/BVTV-ATTPMT ngày 20/01/2022 nhằm cập nhật hướng dẫn cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc theo Lệnh 248 của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC).

          Các doanh nghiệp thực hiện đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc thực hiện đăng ký trực tuyến theo link:  https://cifer.singlewindow.cn của GACC (gọi tắt là CIFFER) theo các bước sau:

          1. Bước 1:Doanh nghiệp đề nghị cấp/xác nhận tài khoản

          Cấp tài khoản: đối với các doanh nghiệp chưa có tài khoản trên CIFER
          Xác nhận tài khoản: đối với các doanh nghiệp được cấp nhưng chưa xác nhận hoặc tự mở tài khoản trên CIFER Doanh nghiệp gửi thông tin để cấp/xác nhận tài khoản về Cục BVTV qua email gồm:
          - Đơn đề nghị cấp tài khoản theo Mẫu số 01 của công văn này (dạng file word và pdf)
          - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (dạng file pdf)

          Trong trường hợp địa chỉ đăng ký khác với địa chỉ trên giấy đăng ký kinh doanh: doanh nghiệp cung cấp thêm các giấy tờ liên quan để làm rõ.

          Lưu ý: Doanh nghiệp kiểm tra kỹ thông tin đăng ký. Thông tin cung cấp phải chính xác theo giấy tờ hợp lệ. Khi tài khoản được tạo thành công, không thể sửa đổi thông tin tên người dùng, quốc gia/ khu vực đặt tài khoản và số đăng ký tại quốc gia/khu vực.

          2. Bước 2: Cục BVTV cấp/xác nhận tài khoản
          Cục BVTV thực hiện việc cấp/xác nhận tài khoản cho doanh nghiệp trên CIFER và thông báo cho doanh nghiệp để cập nhật thông tin về tài khoản.

          3. Bước 3: Doanh nghiệp thực hiện đăng ký/ thay đổi thông tin đăng ký trên CIFER
          Doanh nghiệp sử dụng tài khoản đã được cấp/xác nhận để đăng ký xuất khẩu trên CIFER các mặt hàng trong phạm vi nêu tại mục 1.1 của hướng dẫn này. Mỗi một dòng hàng (có thể gồm 1 hoặc nhiều mặt hàng) là 1 lần đăng ký.
Doanh nghiệp chuẩn bị Giấy tờ bắt buộc theo yêu cầu của GACC để đính kèm lên CIFER như sau:
          -  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
          - Bản cam kết của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 của công văn này;
          - Sơ đồ/quy trình sản xuất (bao gồm các điểm kiểm soát tới hạn-CCP và các biện pháp kiểm soát mối nguy đang được thực hiện);
          -  Một trong các loại giấy sau cho Cục BVTV để phục vụ việc xác nhận cho doanh nghiệp:
          + Giấy chứng nhận Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).
          + Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000.
          + Giấy chứng nhận Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS).
          + Giấy chứng nhận Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC).
          + Giấy chứng nhận Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000).
          + Giấy chứng nhận Thực hành sản xuất tốt (GMP).
          + Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT.
          + Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT.
          + hoặc loại giấy chứng nhận tương đương.
          - Trường hợp thay đổi thông tin đăng ký (Điều 19, Lệnh 248), doanh nghiệp phải cung cấp cho GACC:
          + Bảng đối chiếu thông tin thay đổi;
          + Các tài liệu chứng minh liên quan đến thông tin thay đổi
          Nếu chuyển địa điểm sản xuất, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi số đăng ký do quốc gia cấp thì phải tiến hành đăng ký mới lại và số đã đăng ký tại Trung Quốc sẽ tự động hết hiệu lực.
          Các thao tác đăng ký trên CIFER được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu hướng dẫn sử dụng “Single Window User Manual” của GACC (kèm theo công văn này).
          Các giấy tờ đưa lên CIFER phải soạn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung, nếu là tài liệu gốc thì cần cung cấp bản dịch tiếng Anh/ tiếng Trung và được ký tên, đóng dấu theo quy định.
          4. Bước 4: Cục BVTV gửi thông báo chuẩn bị hồ sơ cho doanh nghiệp
          Sau khi nhận được thông tin đăng ký của doanh nghiệp, CIFER tự động thông báo danh mục các điều kiện và điểm chính để xem xét, kiểm tra đối với đăng ký của doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước. Cục BVTV gửi thông báo kèm theo danh mục này cho doanh nghiệp qua email đăng ký trên CIFER để doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của GACC và thông báo của Cục BVTV.
          5. Bước 5: Nộp hồ sơ chính thức
          Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bản giấy và 01 bộ hồ sơ bản mềm (thành phần hồ sơ nêu tại Bước 3 và Bước 4) theo yêu cầu của GACC.
          - Bản mềm dạng file pdf gửi Cục BVTV qua email qlattpmt.bvtv@mard.gov.vn
          - Bản hồ sơ giấy gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Cục Bảo vệ thực vật (Phòng An toàn thực phẩm và Môi trường). Địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội. Hồ sơ được tiếp nhận chính thức khi Cục BVTV nhận được hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
          6. Bước 6. Xác nhận của Cục BVTV
          Cục BVTV đối chiếu hồ sơ của doanh nghiệp với yêu cầu của GACC:
          - Nếu thông tin khai báo trên CIFER và hồ sơ của của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của GACC, Cục BVTV xác nhận và chuyển hồ sơ của doanh nghiệp sang GACC.
          - Nếu thông tin khai báo trên CIFER và hồ sơ cần bổ sung, Cục BVTV thông báocho doanh nghiệp qua email đăng ký trên hệ thống.
          7. Bước 7: Đánh giá của GACC
          GACC đánh giá, rà soát hồ sơ nộp qua CIFER, có thể tổ chức đoàn đánh giá và các hình thức khác hoặc kết hợp để cấp mã số đăng ký xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả cuối cùng được GACC thông báo trên CIFER
          Doanh nghiệp cập nhật tình trạng xét duyệt hồ sơ và tra cứu kết quả trên CIFER bằng tài khoản doanh nghiệp.
          3. Khuyến nghị:
          - Để đáp ứng được các điều kiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc, doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo nguyên tắc HACCP (mục 3, Điều 5, Lệnh 248).
          - Danh sách các loại sinh vật gây hại Trung Quốc quan tâm và các hàng hóa có ký kết thỏa thuận, Nghị định thư xuất khẩu, hiệp định với Trung Quốc tại đường link: https://bit.ly/3JzYIqe
          - Các thông tin mới nhất được cập nhật tại website của Cục BVTV https://www.ppd.gov.vn/an-toan-thuc-pham-va-moi-truong.html.

 

(Đính kèm Văn bản số 953/BVTV-ATTPMT ngày 13/4/2022)

          Ngọc Thương – Chi cục QLCLNLS&TS

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 24/5/2022 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 1,7 g/l Giảm 0,5 g/l
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương
Long Hải 0,2 g/l Tăng 0,7 g/l
 Rạch Vách 0,2 g/l Tương đương