Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 28
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1834995

Tin mới

Chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống tại tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022-2025
08/12/2022

Ngày 08/7/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND về quy định nội dung hỗ trợ, mức chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo Nghị quyết, ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí thực hiện:

1. Đối với dự án, kế hoạch do tỉnh phê duyệt để phát triển sản xuất giống thuộc giống chủ lực quốc gia:

- Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện dự án, kế hoạch sản xuất giống:

 + Nhập nội, mua bản quyền giống mới đối với những giống trong nước chưa có.

 + Bình tuyển cây đầu dòng, chọn lọc cây trội.

 + Chăm sóc vườn cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống để cung cấp vật liệu nhân giống.

 + Nhập công nghệ sản xuất giống theo giá trị chuyển nhượng bản quyền.

 + Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống đối với các công nghệ đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

 + Đào tạo, tập huấn quy trình công nghệ nhân giống.

 + Kiểm soát chất lượng giống.

 + Kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện dự án, kế hoạch.

- Hỗ trợ một phần chi phí sản xuất giống thực hiện dự án, kế hoạch phát triển sản xuất giống:

 + Lĩnh vực trồng trọt: hỗ trợ 50% chi phí sản xuất giống siêu nguyên chủng, giống đầu dòng hoặc tương đương, giống sạch bệnh, dòng/giống bố mẹ dùng để sản xuất hạt lai F1; hỗ trợ 30% chi phí sản xuất hạt lai F1, giống nguyên chủng, chi phí sản xuất cây giống từ vườn cây đầu dòng.

 + Lĩnh vực chăn nuôi: hỗ trợ 10% chi phí sản xuất giống bố mẹ.

 + Lĩnh vực lâm nghiệp: hỗ trợ 50% chi phí sản xuất giống; hỗ trợ 30% chi phí nhân giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô.

+ Lĩnh vực thủy sản: hỗ trợ 50% chi phí sản xuất giống.

2. Đối với dự án, kế hoạch phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản chủ lực cấp tỉnh, giống khác (không thuộc giống chủ lực quốc gia): Hỗ trợ 70% mức hỗ trợ kinh phí quy định tại mục 1 trên.

Trung tâm KN&DVNN Tiền Giang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 30/5/2022 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 5,4 g/l Giảm 1,1 g/l
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương
Long Hải 4,3 g/l Giảm 0,3 g/l
 Rạch Vách 0,2 g/l Giảm 0,1 g/l