Truy cập nội dung luôn

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 139870

Tái cơ cấu Tái cơ cấu

Nông thôn mới Nông thôn mới

An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm

Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 09/7/2018 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,16 m Giảm 0,02 m
Ngã Năm kênh 10 0,72 m Tương đương
Hậu Mỹ Bắc 0,71 m Tăng 0,01 m
Mỹ Phước Tây 0,71 m Tương đương
Ngã 5 Bắc Đông 0,43 m Giảm 0,06 m
Cống Ông Khánh  1,06 m Tương đương
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 09/7/2018 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 4,8 g/l Tăng 1,1 g/l
Bà Tài 3,1 g/l Tăng 0,7 g/l
Gia Thuận 7,6 g/l Tăng 0,1 g/l
Cống số 3 Sông Tra 0 g/l Tương đương
Rạch Băng 0 g/l Giảm 0,2 g/l
Vàm Kênh  7,8 g/l Tăng 0,1 g/l
Long Hải 2,2 g/l Tăng 0,6 g/l
Vàm Giồng 0,4 g/l Tăng 0,4 g/l