Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 558
  Tổng lượt truy cập: 40017

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 25/9/2017 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,75 m Giảm 0,17 m
Mỹ Trung 1,5 m Giảm 0,04 m
Ngã Năm kênh 10 1,38 m Tăng 0,04 m
Hậu Mỹ Bắc 1,41 m Tương đương
Mỹ Phước Tây 1,09 m Giảm 0,01 m
Mỹ Phước 1,21 m Tương đương
Ngã 5 Bắc Đông 1,13 m Tương đương
Cống Ông Khánh  1,03 m Tương đương
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 25/9/2017 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 0,5 g/l Tăng 0,2 g/l
Bà Tài 0 g/l Tương đương
Mỹ Điền 0,6 g/l Tương đương
Rạch Băng 0,1 g/l Giảm 0,5 g/l
Vàm Kênh  3,5 g/l Giảm 0,7 g/l
Long Hải 0 g/l Tương đương
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương