Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 268
  Tổng lượt truy cập: 74856

Thông tin các hội Thông tin các hội

Trao tặng 300 áo phao cứu sinh cho ngư dân đóng đáy sông Cầu
Ngày 29/3/2016, Hội Nghề cá tỉnh Tiền Giang phối hợp vớiChi cục Thủy sản và UBND địa phương...
Hội Nghề cá Tiền Giang: một năm nhìn lại
Ban chấp hành Hội Nghề cá tỉnh Tiền Giang có 25 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ là 09 đồng chí, với 02 Hội cấp huyện là Gò Công Đông và Thành phố Mỹ Tho, cùng 33 chi hội cơ sở với 2.150 hội viên. Dù gặp nhiều khó khăn về nhân sự, kinh phí hoạt động,...
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 20/11/2017 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,75 m Giảm 0,03 m
Mỹ Trung 1,5 m Giảm 0,04 m
Ngã Năm kênh 10 1,48 m Tương đương
Hậu Mỹ Bắc 1,51 m Tăng 0,01 m
Mỹ Phước Tây 1,37 m Tăng 0,01 m
Mỹ Phước 1,33 m Tăng 0,01 m
Ngã 5 Bắc Đông 1,31 m Tăng 0,02 m
Cống Ông Khánh  0,98 m Tương đương
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 20/11/2017 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 1,3 g/l Tăng 0,1 g/l
Bà Tài 0,6 g/l Tăng 0,2 g/l
Mỹ Điền 0,6 g/l Giảm 0,1 g/l
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Vàm Kênh  6,4 g/l Tương đương
Long Hải 0 g/l Tương đương
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương