Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 28
  Tổng lượt truy cập: 8955

SiteMap SiteMap

   + TRANG CHỦ

                    + GIỚI THIỆU

                                  -  Giới thiệu chung

                                   - Ban giám đốc

                                   - Cơ cấu tổ chức

                                   - Hình ảnh hoạt động

                    + TIN TỨC SỰ KIỆN

                    + THÔNG TIN TRONG NGÀNH

                    + CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

                    + THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

                    + CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

                    + VĂN BẢN PHÁP QUY

                    + VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

                    + TÀI LIỆU KỸ THUẬT

                    + GIẢI ĐÁP KỸ THUẬT

                    + XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

                    + CHUYÊN TRANG GIỐNG

                    + MÔ HÌNH HIỆU QUẢ

                    + NÔNG THÔN MỚI

                    + LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO

                    + DỰ BÁO THỜI TIẾT

                    + THÔNG TIN MỰC NƯỚC

                    + LIÊN KẾT WEBSITE

                    + QUẢNG CÁO

                    + THỐNG KÊ

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 20/7/2017 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,45 m Tăng 0,09 m
Ngã Năm kênh 10 0,86 m Tăng 0,04 m
Hậu Mỹ Bắc 0,91 m Tăng 0,01 m
Mỹ Phước Tây 0,75 m Giảm 0,01 m
Mỹ Phước 0,71 m Tăng 0,05 m
Cống Ông Khánh 1,16 m Giảm 0,01 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 20/7/2017 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 4,2 g/l Tăng 0,4 g/l
Bà Tài 3,8 g/l Tăng 0,3 g/l
Mỹ Điền 3,6 g/l Tăng 1 g/l
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Số 3 (ST) 0 g/l Tương đương
Vàm Kênh  7,4 g/l Giảm 0,8 g/l
Long Hải 1,3 g/l Giảm 0,2 g/l
Rạch Vách 0 g/l Tương đương
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương