Skip to Content

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 153
  Tổng lượt truy cập: 434308

Văn bản địa phương Văn bản địa phương

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 30/3/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Bến đò Hòa Định 10,2 g/l Tương đương
Cống Xuân Hòa 8,6 g/l Giảm 0,2 g/l
Cầu Kim Sơn 5,31 g/l Tăng 0,16 g/l
Cầu Phú Phong 5,25 g/l Tương đương
Bến đò Tam Bình 4,72 g/l Giảm 0,22 g/l
Vàm Ba Rài 2,09 g/l Giảm 0,27 g/l
Vàm Cái Bè 0,77 g/l Giảm 0,48 g/l
Vàm Trà Lọt 0 g/l Giảm 0,16 g/l
Bến phà Ngũ Hiệp 3,05 g/l Giảm 0,24 g/l
Bến phà Thới Lộc 2,73 g/l Giảm 0,27 g/l
Gia Thuận  19,3 g/l Giảm 0,3 g/l
Cống số 3 15,4 g/l Giảm 0,1 g/l
Cầu Chợ Gạo  14,4 g/l Giảm 0,6 g/l
Bến đò Xuân Đông 10,1 g/l Tăng 0,2 g/l