Skip to Content

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 277
  Tổng lượt truy cập: 133183

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

CÁC GIẢI PHÁP CẦN THIẾT ĐỂ NÂNG CHẤT CÂU LẠC BỘ KHUYẾN NÔNG
Vào cuối năm 2017, TT Khuyến nông Tiền Giang tổ chức liên tiếp 2 cuộc Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động CLB Khuyến nông với thành phần tham dự là các chủ nhiệm CLB Khuyến nông và đại diện các trạm khuyến nông. Các cuộc hội thả...
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 21/5/2018 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,43 m Giảm 0,05 m
Ngã Năm kênh 10 0,86 m Giảm 0,01 m
Hậu Mỹ Bắc 0,84 m Giảm 0,02 m
Mỹ Phước Tây 0,69 m Giảm 0,01 m
Ngã 5 Bắc Đông 0,68 m Tăng 0,01 m
Cống Ông Khánh  1,42 m Giảm 0,05 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 21/5/2018 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 10 g/l Giảm 0,8 g/l
Bà Tài 9 g/l Giảm 0,5 g/l
Gia Thuận 7,4 g/l Giảm 1 g/l
Cống số 3 Sông Tra 0.9 g/l Giảm 0,5 g/l
Cầu Chợ Gạo 1,5 g/l Giảm 0,1 g/l
Bến đò Xuân Đông 1,2 g/l Tăng 0,5 g/l
Rạch Băng 4,5 g/l Giảm 0,3 g/l
Vàm Kênh  10,6 g/l Giảm 2.4 g/l
Long Hải 7 g/l Giảm 0,3 g/l
Vàm Giồng 0,6 g/l Tăng 0,5 g/l