Skip to Content

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 139870

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

CÁC GIẢI PHÁP CẦN THIẾT ĐỂ NÂNG CHẤT CÂU LẠC BỘ KHUYẾN NÔNG
CÁC GIẢI PHÁP CẦN THIẾT ĐỂ NÂNG CHẤT CÂU LẠC BỘ KHUYẾN NÔNG

Vào cuối năm 2017, TT Khuyến nông Tiền Giang tổ chức liên tiếp 2 cuộc Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động CLB Khuyến nông với thành phần tham dự là các chủ nhiệm CLB Khuyến nông và đại diện các trạm khuyến nông. Các cuộc hội thảo nhìn thẳng vào các mặt còn yếu kém trong hoạt độ...

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 09/7/2018 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,16 m Giảm 0,02 m
Ngã Năm kênh 10 0,72 m Tương đương
Hậu Mỹ Bắc 0,71 m Tăng 0,01 m
Mỹ Phước Tây 0,71 m Tương đương
Ngã 5 Bắc Đông 0,43 m Giảm 0,06 m
Cống Ông Khánh  1,06 m Tương đương
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 09/7/2018 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 4,8 g/l Tăng 1,1 g/l
Bà Tài 3,1 g/l Tăng 0,7 g/l
Gia Thuận 7,6 g/l Tăng 0,1 g/l
Cống số 3 Sông Tra 0 g/l Tương đương
Rạch Băng 0 g/l Giảm 0,2 g/l
Vàm Kênh  7,8 g/l Tăng 0,1 g/l
Long Hải 2,2 g/l Tăng 0,6 g/l
Vàm Giồng 0,4 g/l Tăng 0,4 g/l