Skip to Content

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 108
  Tổng lượt truy cập: 390642

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

​Ngày 02/10/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nhằm giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các đối tượng có liên quan tại các...

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 18/10/2019 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Mỹ Trung 1,88 m Tăng 0,02 m
Ngã Năm kênh 10 1,52 m Tương đương
Hậu Mỹ Bắc 1,47 m Tương đương
Mỹ Phước 1,3 m Tương đương
Ngã 5 Bắc Đông 1,7 m Tăng 0,04 m
Cống Ông Khánh  0,95 m Tăng 0,07 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 18/10/2019 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 0,4 g/l Giảm 0,1 g/l
Bà Tài 3,9 g/l Tăng 0,1 g/l
Gia Thuận 3,9 g/l Giảm 0,9 g/l
Mỹ Điền 0,8 g/l Tương đương
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Vàm Kênh  5,4 g/l Giảm 0,6 g/l
Long Hải 0 g/l Tương đương