Skip to Content

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 40
  Tổng lượt truy cập: 417050

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

​Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị công bố và trao Giấy chứng nhận sản phẩm đạt sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang năm 2019 theo Quyết định số 4752/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Gian...
Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

​Ngày 02/10/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nhằm giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các đối tượng có liên quan tại các...

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 25/01/2020 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Ngã Năm kênh 10 1,27 m Tăng 0,01 m
Hậu Mỹ Bắc 1,08 m Tăng 0,01 m
Mỹ Phước 1,12 m Tăng 0,11 m
Ngã 5 Bắc Đông 1,29 m Tăng 0,03 m
Cống Ông Khánh  1,57 m Tăng 0,01 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 25/01/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày tr
Vàm Kênh 21 g/l Giảm 0,3 g/l
Long Hải 14,1 g/l Tăng 0,1 g/l
Vàm Giồng 6 g/l Tăng 1 g/l
Hòa Định 3,7 g/l Tăng 0,2 g/l
Xuân Hòa 2,1 g/l Tăng 0,1 g/l
Vàm Tân Mỹ Chánh 1,76 g/l Tăng 0,16 g/l
Gia Thuận 18,8 g/l Tăng 1 g/l
Cống số 3 ST 11,5 g/l Tăng 0,3 g/l
Cống số 1 ST 3,7 g/l Tăng 2,2 g/l
Cầu Xoài Hột 0,45 g/l Tương đương
Cầu Kim Sơn 0 g/l Tương đương
Cầu Phú Phong 0 g/l Tương đương