Skip to Content

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 344
  Tổng lượt truy cập: 96609

Tài liệu kỉ thuật Tài liệu kỉ thuật

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 15/01/2018 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,48 m Giảm 0.03 m
Ngã Năm kênh 10 1,09 m Tăng 0,03 m
Hậu Mỹ Bắc 1,11 m Tăng 0,04 m
Mỹ Phước Tây 1,03 m Tăng 0,02 m
Mỹ Phước 1,02 m Giảm 0,01 m
Ngã 5 Bắc Đông 1,03 m Tăng 0,07 m
Cống Ông Khánh  0,93 m Giảm 0,02 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 15/01/2018 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 10,7 g/l Tăng 1,8 g/l
Bà Tài 8,9 g/l Tăng 1,2 g/l
Gia Thuận 11,8 g/l Giảm 0,1 g/l
Rạch Băng 3 g/l Tăng 0,6 g/l
Vàm Kênh  12,4 g/l Tăng 0,1 g/l
Long Hải 9 g/l Tăng 0,2 g/l
Vàm Giồng 1 g/l Tăng 1 g/l