Skip to Content

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 262
  Tổng lượt truy cập: 398927

SiteMap SiteMap

   + TRANG CHỦ

                    + GIỚI THIỆU

                    + TÁI CƠ CẤU

                    + NÔNG THÔN MỚI

                    + PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

                    + AN TOÀN THỰC PHẨM

                    + XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

                    + CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

                    + TRỒNG TRỌT VÀ BVTV

                    + CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

                    + THỦY SẢN

                    + THỦY LỢI VÀ PCLB

                    + KIỂM LÂM

                    + KHUYẾN NÔNG

                    + THÔNG TIN TỔNG HỢP

                   + GIẢI ĐÁP KỸ THUẬT

                    + LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO 

                    + DỰ BÁO THỜI TIẾT

                    + THÔNG TIN MỰC NƯỚC

                    + LIÊN KẾT WEBSITE

                    + DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

                    + HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

                   + VIDEO

                    + THỐNG KÊ

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 12/11/2019 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Ngã Năm kênh 10 1,26 m Tăng 0,02 m
Hậu Mỹ Bắc 1,17 m Giảm 0,06 m
Mỹ Phước 1,07 m Giảm 0,02 m
Ngã 5 Bắc Đông 1,39 m Giảm 0,03 m
Cống Ông Khánh  0,73 m Tương đương
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 12/11/2019 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 12,6 g/l Giảm 1,3 g/l
Bà Tài 11,1 g/l Giảm 2,3 g/l
Gia Thuận 13,6 g/l Giảm 1 g/l
Mỹ Điền 5,8 g/l Giảm 0,3 g/l
Rạch Băng 1,9 g/l Tương đương
Vàm Kênh  18,2 g/l Giảm 0,2 g/l
Long Hải 7,4 g/l Giảm 1,4 g/l