Skip to Content

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 97
  Tổng lượt truy cập: 81961

Ban giám đốc

Quyền Giám đốc: Cao Văn Hóa

Điện thoại: (073) 3855.346
 
Di động: 0918.496.765
 

Phó Giám đốc: Trịnh Công Minh

Điện thoại: (073) 3855.073
 
Di động: 0918.217.307
 

Phó Giám đốc: Ưng Hồng Nghi

Điện thoại: (073) 3855.343
 
Di động: 0913.128.639
 

Phó Giám đốc: Lê Minh Khánh

Điện thoại: (073) 3868.722
 
Di động: 0913.641.553
 

 

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 14/12/2017 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,76 m Tương đương
Mỹ Trung 1,24 m Giảm 0,04 m
Ngã Năm kênh 10 1,23 m Giảm 0,03 m
Hậu Mỹ Bắc 1,21 m Giảm 0,02 m
Mỹ Phước Tây 1,29 m Giảm 0,01 m
Mỹ Phước 1,11 m Giảm 0,09 m
Ngã 5 Bắc Đông 1,26 m Tăng 0,08 m
Cống Ông Khánh  0,99 m Tăng 0,11 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 14/12/2017 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 9,1 g/l Tăng 0,2 g/l
Bà Tài 7,2 g/l Tăng 1,1 g/l
Mỹ Điền 3,3 g/l Tăng 0,6 g/l
Rạch Băng 0 g/l Giảm 0,1 g/l
Vàm Kênh  6,8 g/l Giảm 0,3 g/l
Long Hải 6,1 g/l Tăng 2,1 g/l
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương