Skip to Content

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 33
  Tổng lượt truy cập: 115698

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 21/3/2018 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,52 m Giảm 0,01 m
Ngã Năm kênh 10 1,04 m Giảm 0,03 m
Hậu Mỹ Bắc 1,05 m Giảm 0,02 m
Mỹ Phước Tây 0,91 m Giảm 0,02 m
Ngã 5 Bắc Đông 0,73 m Giảm 0,02 m
Cống Ông Khánh  1,49 m Tương đương
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 21/3/2018 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 14,7 g/l Giảm 0,7 g/l
Bà Tài 13,8 g/l Giảm 0,2 g/l
Gia Thuận 14,5 g/l Giảm 0,7 g/l
Cống số 3 Sông Tra 7,4 g/l Tăng 0,9 g/l
Cầu Chợ Gạo 6,7 g/l Tăng 0,3 g/l
Bến đò Xuân Đông 5,1 g/l Tăng 0,3 g/l
Rạch Băng 10,6 g/l Tăng 0,2 g/l
Vàm Kênh  19,5 g/l Tăng 0,2 g/l
Long Hải 14,5 g/l Giảm 0,1 g/l
Vàm Giồng 5 g/l Giảm 0,6 g/l