Skip to Content

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 80
  Tổng lượt truy cập: 434072

Tái cơ cấu Tái cơ cấu

Nông thôn mới Nông thôn mới

An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm

Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 27/3/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Bến đò Hòa Định 12,4 g/l Tăng 0,2 g/l
Cống Xuân Hòa 8,9 g/l Tăng 0,18 g/l
Cầu Kim Sơn 5,48 g/l Tương đương
Cầu Phú Phong 5,46 g/l Tăng 0,1 g/l
Bến đò Tam Bình 6,04 g/l Tăng 0,12 g/l
Vàm Ba Rài 3,27 g/l Tương đương
Vàm Cái Bè 2,96 g/l Giảm 0,01 g/l
Vàm Trà Lọt 1,48 g/l Tăng 0,08 g/l
Bến phà Ngũ Hiệp 5,13 g/l Giảm 0,03 g/l
Bến phà Thới Lộc 4,99 g/l Tăng 0,1 g/l
Gia Thuận  18,9 g/l Tương đương
Cống số 3 15,2 g/l Tăng 1,4 g/l
Cầu Chợ Gạo  13,8 g/l TTương đương
Bến đò Xuân Đông 10,6 g/l Giảm 0,2 g/l