Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 109
  Tổng lượt truy cập: 383667

Cải cách hành chính

Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển viên chức năm 2019 Trung tâm đăng kiểm tàu cá
12/08/2019

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 19/9/2019 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Ngã Năm kênh 10 1,37 m Giảm 0,02 m
Hậu Mỹ Bắc 1,39 m Giảm 0,03 m
Mỹ Phước 1,08 m Giảm 0,01 m
Cống Ông Khánh  0,95 m Tăng 0,02 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 19/9/2019 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 0,5 g/l Giảm 0,2 g/l
Bà Tài 0 g/l Tương đương
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Vàm Kênh  3,5 g/l Tăng 0,1 g/l
Long Hải 0 g/l Tương đương