Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 644
  Tổng lượt truy cập: 642107

Tin mới

Quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
27/09/2021

Ngày 17/9/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND về Quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

* Phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết: Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

* Đối tượng áp dụng:

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (sau đây gọi chung là Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện, xã); bộ phận làm nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện; bộ phận thường trực của Ban Chỉ huy cấp xã.

- Cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện, xã hoặc bộ phận làm nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện; bộ phận thường trực của Ban Chỉ huy cấp xã.

* Nội dung chi và mức chi ngoài các nội dung chi, mức chi được quy định tại Thông tư số 85/2020/TT-BTC, Nghị quyết này quy định thêm một số nội dung chi, mức chi, cụ thể như sau:

- Chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện, xã; bộ phận làm nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện hoặc bộ phận thường trực của Ban Chỉ huy cấp xã tham gia thực hiện nhiệm vụ.

- Chi tập huấn, bồi dưỡng, diễn tập về phòng chống thiên tai cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng tài liệu, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lực lượng phòng, chống thiên tai các cấp và cộng đồng về pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai.

- Chi hoạt động thông tin tuyên truyền: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; chi phát sóng trên đài phát thanh - truyền hình theo đơn giá do Nhà nước quy định; chi đăng tin trên báo địa phương theo đơn giá do Nhà nước quy định.

- Chi thanh toán cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa.

- Các khoản chi khác thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật liên quan (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền quyết định và trong phạm vi dự toán quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa X, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 9 năm 2021./.

 

Chi cục Thủy lợi

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 30/11/2021 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Cống Long Hải 2 g/l Tăng 0,5 g/l
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Gia Thuận 1,1 g/l Tăng 0,6 g/l
Bà Tài 1,4 g/l Tăng 2,1 g/l
Vàm Kênh 5 g/l Tăng 1,6 g/l