Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 80
  Tổng lượt truy cập: 463395

Cải cách hành chính

Những điểm quan trọng của Công ước ICCPR
04/04/2019

1. ICCPR là Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, do Đại hội đồng Liên Hợp quốc và các quốc gia thành viên thông qua ngày 16/12/1966 và có hiệu lực từ ngày 23/3/1976. Việt Nam đã gia nhập ICCPR ngày 24/9/1982. ICCPR điều chỉnh những quyền cơ bản của con người thuộc phạm trù các quyền dân sự, chính trị. Các bên tham gia ký kết sẽ phải tôn trọng các quyền dân sự và chính trị của từng cá nhân.

2. Có 03 quyền có vị trí đặc biệt trong Công ước ICCPR gồm: Quyền tự quyết; quyền không phân biệt đối xử và quyền của người thiểu số. Công ước công nhận các nhóm quyền dân sự gồm: Quyền sống; quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm; quyền không bị bắt, giam giữ tùy tiện, độc đoán; quyền tự do không bị buộc làm nô lệ hay nô dịch; quyền tự do và an toàn cá nhân; quyền được đối xử nhân đạo của người bị tước tự do; quyền tự do đi lại và cư trú; quyền bình đẳng trước tòa án; quyền bảo vệ sự riêng tư; quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo; quyền tự do ngôn luận; quyền kết hôn và lập gia đình; quyền của trẻ em; quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài; quyền cấm phạt tù vì nghĩa vụ dân sự; quyền về thủ tục khi bị trục xuất; cấm áp dụng luật hồi tố; quyền được thừa nhận là thể nhân trước pháp luật.Các quyền chính trị gồm:Quyền tự do hội họp và lập hội; quyền tham gia chính trị.

Từ khi tham gia ICCPR, Nhà nước Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể để bảo đảm các quyền dân sự và chính trị cơ bản trong ICCPR được tôn trọng và thực thi trong thực tiễn. Hệ thống pháp luật Việt Nam đã ghi nhận đầy đủ các quyền dân sự, chính trị trong các văn bản quy phạm pháp luật như: Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Luật Đặc xá; … Đối với các quyền dân sự, Việt Nam đã ban hành tương đối đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về nhóm quyền này, thể hiện và phù hợp với nội dung của các điều ước quốc tế liên quan, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến những quy định về quyền sống, quyền không bị phân biệt đối xử và bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do và an toàn cá nhân, không bị bắt, giam giữ tùy tiện, quyền không bị tra tấn, được đối xử nhân đạo và tôn trọng nhân phẩm, quyền được bảo vệ sự riêng tư và chỗ ở hợp pháp và quyền về xét xử công bằng.

Một trong những điểm đáng lưu ý, đồng thời là điểm mới được quy định trong Hiến pháp năm 2013 là sự ghi nhận quyền sống của cá nhân. Mặc dù luật hình sự Việt Nam vẫn quy định hình phạt tử hình, nhưng việc ghi nhận quyền sống không đồng nghĩa với việc sẽ xóa bỏ hình phạt tử hình.Vì luật nhân quyền quốc tế nêu rõ là, ở những nước mà hình phạt tử hình chưa được xoá bỏ thì chỉ được phép áp dụng hình phạt này với những tội ác nghiêm trọng nhất.

Phòng Tổ chức cán bộ

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 09/7/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Vàm Kênh 10,8 g/l Giảm 1,2 g/l
Long Hải  3,1 g/l Giảm 1 g/l
Rạch Vách 0,4 g/l Giảm 0,4 g/l
Gia Thuận  8,57 g/l Tăng 0,13 g/l
Cống số 3 0,4 g/l Giảm 0,38 g/l
Cầu Chợ Gạo  0,7 g/l Tương đương
Bến đò Xuân Đông 0,1 g/l Giảm 0,1 g/l