Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 96
  Tổng lượt truy cập: 453763

Cải cách hành chính

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN, TRỒNG TRỌT VÀ NÔNG NGHIỆP
02/05/2019

Ngày 02/2/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định này công bố Danh mục 14 thủ tục hành chính (Cấp tỉnh: 12 thủ tục; Cấp huyện: 01 thủ tục; Cấp xã: 01 thủ tục) trong các lĩnh vực thủy sản, trồng trọt và nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

1. Lĩnh vực Thủy sản

- Xóa đăng ký tàu cá.

- Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá.

- Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá.

- Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu).

- Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

2. Lĩnh vực Trồng trọt

- Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

- Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

- Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm.

3. Lĩnh vực Nông nghiệp

- Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương. (cấp tỉnh)

- Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương. (cấp hyện)

- Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương. (cấp xã)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 01/6/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Bến đò Hòa Định 1,7 g/l Giảm 0,2 g/l
Cống Xuân Hòa  0,4 g/l Tăng 0,2 g/l
Cầu Kim Sơn 0 g/l Giảm 0,36 g/l
Cầu Phú Phong 0 g/l Giảm 0,46 g/l
Gia Thuận  13,6 g/l Tăng 0,5 g/l
Cống số 3 6,2 g/l Giảm 0,6 g/l
Cầu Chợ Gạo  10,3 g/l Tương đương
Bến đò Xuân Đông 1 g/l Giảm 0,1 g/l