Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 105
  Tổng lượt truy cập: 453772

Cải cách hành chính

Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh kiểm tra công tác CCHC năm 2019 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13/09/2019

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019; Công văn số 2008/SNV-CCHC ngày 29/8/2019 của Sở Nội vụ về việc thông báo tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

Ngày 05 tháng 9 năm 2019 Tổ kiểm tra công tác CCHC của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC năm 2019 tại Sở Nông nghiệp và PTNT do ông Lê Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng và các thành viên trong Tổ; về phía Sở Nông nghiệp và PTNT, tiếp và làm việc với Tổ kiểm tra CCHC tỉnh có ông Cao Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các công chức có liên quan.

Tổ tiến hành kiểm tra về 07 nội dung thực hiện công tác CCHC năm 2019 tại Sở như: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Qua kiểm tra, Sở thực hiện cơ bản tốt các nội dung công tác CCHC năm 2019, Sở có chuẩn bị nội dung báo cáo, các hồ sơ, tài liệu chứng minh trong quá trình thực hiện công tác CCHC tại Sở. Tuy nhiên, Tổ kiểm tra đã đề nghị Sở khắc phục và thực hiện tốt các nội dung trong công tác CCHC năm 2019 như: Thực hiện các thiếu sót mà thành viên Tổ kiểm tra góp ý; rà soát và thực hiện đào tạo bồi dưỡng đúng kế hoạch đã phê duyệt, phối hợp Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh thực hiện đúng quy định; rà soát xây dựng lại Đề án vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4; xây dựng lại quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; công khai tài sản công trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; xây dựng lại quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử./.

Quốc Dũng – Văn phòng Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 01/6/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Bến đò Hòa Định 1,7 g/l Giảm 0,2 g/l
Cống Xuân Hòa  0,4 g/l Tăng 0,2 g/l
Cầu Kim Sơn 0 g/l Giảm 0,36 g/l
Cầu Phú Phong 0 g/l Giảm 0,46 g/l
Gia Thuận  13,6 g/l Tăng 0,5 g/l
Cống số 3 6,2 g/l Giảm 0,6 g/l
Cầu Chợ Gạo  10,3 g/l Tương đương
Bến đò Xuân Đông 1 g/l Giảm 0,1 g/l