Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 642
  Tổng lượt truy cập: 642105

Tin mới

Tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025
15/03/2021

Ngày 26/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 – 2025 nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh của địa phương trong sản xuất hàng hóa theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn và thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Qua đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2019-2020, tỉnh đã xây dựng và công nhận 29 sản phẩm OCOP, trong đó gồm 19 sản phẩm đạt 04 sao và 10 sản phẩm đạt 03 sao. Chương trình OCOP đã tạo hiệu quả tích cực, tạo điều kiện phát triển sản phẩm đặc trưng, truyền thống của địa phương, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi huyện, xã, phát triển các sản phẩm có chất lượng theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP góp phần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm của tỉnh ngày một vươn xa hơn trên thị trường, tạo sự lan tỏa trong xã hội và được nhiều người biết đến.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, mục tiêu kế hoạch của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 là phấn đấu đến năm 2025 có 200 sản phẩm hàng hóa đạt OCOP, trong đó 100 sản phẩm đạt 03 sao, 90 sản phẩm đạt 4 sao và 10 sản phẩm đạt 5 sao (các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải có sản phẩm OCOP); tiêu chuẩn hóa 5 - 7 điểm du lịch cộng đồng, phấn đấu đến năm 2025 đạt 3-4 sao. Đào tạo tập huấn cho 100% cán bộ quản lý chương trình, lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình OCOP. Phấn đấu phát triển 10 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Để đạt mục tiêu trên, kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn về Chương trình OCOP bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân, nhất là chủ thể sản xuất để hiểu rõ về lợi ích, giá trị kinh tế tích cực trong thực hiện Chương trình, từ đó kích thích tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế của từng vùng, từng địa phương trong tỉnh.

- Ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và xây dựng nhãn hiệu sản phẩm.

- Tập trung đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ các hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm tham gia Chương trình OCOP thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; thực hiện liên kết trong sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, sản xuất gắn với thị trường, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

- Lồng ghép các chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP: Hỗ trợ thúc đẩy liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và hợp tác xã theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn,…

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, tích cực tham gia hội chợ, hội thảo khoa học, diễn đàn trong và ngoài tỉnh nhằm giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và chủ hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm nhà phân phối, mở rộng thị trường.

Huỳnh Công Chất (Chi cục PTNT)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 30/11/2021 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Cống Long Hải 2 g/l Tăng 0,5 g/l
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Gia Thuận 1,1 g/l Tăng 0,6 g/l
Bà Tài 1,4 g/l Tăng 2,1 g/l
Vàm Kênh 5 g/l Tăng 1,6 g/l