Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 281
  Tổng lượt truy cập: 613916

Công khai ngân sách

Tiền Giang thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
27/09/2021

Ngày 20/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

* Kế hoạch cũng đề ra các mục tiêu cụ thể như sau:

- Giai đoạn 2021-2025:

+ Xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn liên quan tới các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

+ Đội ngũ giảng viên, tập huấn viên các cấp được trang bị đầy đủ kiến thức về thiên tai và năng lực để tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về thiên tai, kỹ năng ứng phó thiên tai tại cộng đồng.

+ Người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, chịu ảnh hưởng thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường, sạt lở đất, dông, lốc, ngập úng, xâm nhập mặn,…) được phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó thiên tai.

- Định hướng đến năm 2030, phấn đấu đạt được những mục tiêu sau:

+ 100% cán bộ, viên chức, cá nhân khi tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư được phổ biến về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai.

+ 100%  hộ dân ở các xã thường xuyên xảy ra thiên tai, chịu ảnh hưởng thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường, sạt lở đất, dông, lốc, ngập úng, xâm nhập mặn, …) và ít nhất 50% hộ dân ở các khu vực khác được phổ biến kiến thức về thiên tai và kỹ năng phòng tránh thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai thường xuyên xảy, ảnh hưởng ra trên địa bàn.

+ 100% các bậc đào tạo phổ thông đưa nội dung phòng tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào một số môn học để giảng dạy.

+ 100% số xã xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai phải có sự tham gia của cộng đồng.

+ Phấn đấu 100% hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai và thông tin chỉ đạo phòng, tránh thiên tai.

* Nội dung Kế hoạch gồm 03 hợp phần, cụ thể như sau:

- Hợp phần 1: Nghiên cứu áp dụng, xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

- Hợp phần 2: Nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

- Hợp phần 3: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực, kỹ năng cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

* Nguồn vốn thực hiện Kế hoạch này bao gồm: Ngân sách nhà nước (Trung ương, địa phương); Quỹ phòng, chống thiên tai các cấp; Hỗ trợ, tài trợ từ các Chính phủ và các tổ chức quốc tế; Huy động từ tổ chức, cá nhân trong nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo qui định của pháp luật.

Để Kế hoạch được triển khai thực hiện hiệu quả, Ủy ban nhân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành và địa phương, bên cạnh đó cũng yêu cầu các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo nội dung kế hoạch này; đồng thời tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về thiên tai, rủi ro thiên tai tại cơ quan, đơn vị mình./.

 

Chi cục Thủy lợi

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 18/10/2021 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Cống Long Hải 0,7 g/l Giảm 1,6 g/l
Rạch Băng 0 g/l Giảm 0,2 g/l
Gia Thuận 0,15 g/l Giảm 2,1 g/l
Bà Tài 0,7 g/l Giảm 1,2 g/l
Vàm Kênh 5,3 g/l Tăng 1 g/l