Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 105
  Tổng lượt truy cập: 453772

Cải cách hành chính

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
22/04/2019

Ngày 12/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

​Ảnh: Họp triển khai ứng phó bão USAGI năm 2018

Qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

- Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Tập trung quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị Quyết, Chỉ thị, văn bản của Chính phủ, Ban Chỉ đạo TW về PCTT, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo quy định của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai và Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Quán triệt trong nội bộ và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhất về diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu, những kiến thức cơ bản về phòng, chống các dạng thiên tai theo từng đối tượng, từng cấp độ rủi ro cụ thể để nhân dân biết chủ động phòng, chống khi có tình huống xấu xảy ra.

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này, kế hoạch, phương án chủ động phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; Phối hợp kịp thời với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang tiếp nhận thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và đưa ra những dự báo chính xác, cảnh báo kịp thời; Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, thu – nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Chủ động sử dụng ngân sách, dự phòng ngân sách cấp huyện và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để tổ chức, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quản lý; Tập trung kiểm tra và có kế hoạch tu bổ, sửa chữa các cống, đập, các bờ vùng, bờ thửa và bờ bao bảo vệ các vùng sản xuất nông nghiệp, khu dân cư và bảo vệ các công trình phúc lợi xã hội và chỉ đạo chặt chẽ lịch thời vụ sản xuất lúa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; nắm chắc số lượng tàu thuyền của địa phương còn đang hoạt động trên biển khi có bão, áp thấp nhiệt đới; Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm sông, kênh, rạch gây sạt lở, làm tắc nghẽn dòng chảy, hướng thoát nước tự nhiên trên địa bàn quản lý; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và các tổ chức, các doanh nghiệp về mục đích hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai.

- Đài Phát thanh và Truyền hình và đề nghị Báo Ấp Bắc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan dự báo, cảnh báo, Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện đưa tin thường xuyên, kịp thời về tình hình diễn biến của thiên tai để người dân biết và chủ động phòng tránh.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các tổ chức đoàn thể chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai cho hội viên, đoàn viên...; vận động và tiếp nhận nguồn hàng cứu trợ của các tập thể, cá nhân đóng góp khi có thiên tai.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và đề nghị các đơn vị, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Chi cục Thủy lợi

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 01/6/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Bến đò Hòa Định 1,7 g/l Giảm 0,2 g/l
Cống Xuân Hòa  0,4 g/l Tăng 0,2 g/l
Cầu Kim Sơn 0 g/l Giảm 0,36 g/l
Cầu Phú Phong 0 g/l Giảm 0,46 g/l
Gia Thuận  13,6 g/l Tăng 0,5 g/l
Cống số 3 6,2 g/l Giảm 0,6 g/l
Cầu Chợ Gạo  10,3 g/l Tương đương
Bến đò Xuân Đông 1 g/l Giảm 0,1 g/l