Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 173
  Tổng lượt truy cập: 558222

Cải cách hành chính

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch kiểm tra việc phân cấp quản lý nhà nước theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
19/06/2020

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 25/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra thực hiện phân cấp trong tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ngày 12/6/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 2148/KH-SNN&PTNT về việc thực hiện kiểm tra việc phân cấp quản lý nhà nước theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mục đích của việc kiểm tra nhằm để đánh giá tình hình thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời nắm bắt những thông tin về thuận lợi, khó khăn và kiến nghị của địa phương để có giải pháp giải quyết phù hợp hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thời gian kiểm tra: dự kiến cuối quí III/2020./.

Văn phòng Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 21/6/2021 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Cống Long Hải 0,2 g/l Giảm 0,7 g/l
Cống Vàm Giồng 0 g/l Tương đương
Rạch Vách 0,1 g/l Giảm 0,4 g/l
Cống số 3 0,12 g/l Giảm 0,06 g/l
Cầu Chợ Gạo 0,4 g/l Tăng 0,1 g/l