Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 97
  Tổng lượt truy cập: 453764

Cải cách hành chính

Sơ kết 1 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước
20/11/2019

Sáng 15/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh, TP ở các đầu cầu trong cả nước.

Báo cáo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan cho biết: Thời gian qua, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Đó là góp phần giảm đáng kể chi phí gửi, nhận văn bản giấy và thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước; thay đổi tác phong, lề lối làm việc từ giải quyết công việc dựa trên giấy tờ sang giải quyết công việc trên môi trường điện tử; giúp nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; giúp lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương biết được tình trạng xử lý văn bản, hồ sơ, công việc để có chỉ đạo kịp thời.

Ngoài ra, việc liên thông văn bản điện tử thông suốt từ Trung ương đến các cấp địa phương là cơ sở, nền tảng để triển khai kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, hình thành hệ thống Chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Cụ thể, đến nay, có 95/95 đơn vị các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia. Bên cạnh đó, có 64 bộ, ngành, địa phương phát sinh gửi, nhận văn bản điện tử 3 cấp chính quyền (cấp Vụ, Cục, sở, ngành, quận huyện);... Đặc biệt, từ ngày 9/4 đến 10/5/2019, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện thí điểm gửi văn bản điện tử không kèm bản giấy; từ ngày 12/3 đến ngày 30/9/2019, có tổng số 163.107 văn bản gửi và 488.165 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia…

Tại hội nghị, đại diện một số bộ, ngành Trung ương và địa phương đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đề xuất trên Trục liên thông điện tử quốc gia cần thống nhất tên gọi các cơ quan hành chính Nhà nước để cán bộ văn thư dễ dàng thực hiện. Bộ Nội vụ sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư để đáp ứng yêu cầu xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá: Sau 1 năm kể từ ngày ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, đến nay đã có 95/95 cơ quan Trung ương và các địa phương đã hoàn thành việc kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành thường xuyên việc gửi, nhận văn bản điện tử hai cấp chính quyền thông qua trục liên thông văn bản quốc gia.

Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng đây cũng chỉ mới là những bước đi ban đầu. Do đó, để đạt được mục tiêu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp không giấy tờ thì cần rất nhiều công việc phải làm từ việc hoàn thiện thể chế bảo đảm giá trị pháp lý cho việc sử dụng văn bản điện tử, đưa ra các quy định cụ thể trong công tác văn thư điện tử, lưu trữ điện tử đến việc thay đổi thói quen, phương thức xử lý văn bản hồ sơ công việc trên môi trường mạng của cán bộ, công chức.

Vì vậy, hội nghị đánh giá toàn bộ quá trình triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về những kết quả đạt được, hạn chế và dự kiến phải triển khai trong thời gian tới nhằm đảm bảo liên thông gửi, nhận văn bản điện tử triển khai tới 100% các đơn vị hành chính các cấp. Hiện nay, chỉ mới gửi, nhận văn bản điện tử 2 cấp nên tiến tới gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp. Đồng thời, hướng tới 100% văn bản được ký số gửi, nhận thông suốt thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Tại tỉnh Tiền Giang, trên cơ sở chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đến nay tỉnh đã triển khai hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành thực hiện nâng cấp, tích hợp chức năng ký số vào phần mềm cho 18/18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 11/11 UBND cấp huyện và 173/173 UBND cấp xã và văn bản điện tử đã được gửi, nhận qua trục liên thông quốc gia đến Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Tỷ lệ văn bản đi: 100%; tỷ lệ văn bản đến: 100%.

Tại Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang, hiện tại tỷ lệ văn bản đến, văn bản đi được cập nhật và xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành: là 100%. Đã ứng dụng chữ ký số thực hiện cho 100% Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở. Từ đầu năm đến nay Sở đã tiếp nhận và xử lý 12.841 văn bản đến và gửi đi 4.859 văn bản.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 01/6/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Bến đò Hòa Định 1,7 g/l Giảm 0,2 g/l
Cống Xuân Hòa  0,4 g/l Tăng 0,2 g/l
Cầu Kim Sơn 0 g/l Giảm 0,36 g/l
Cầu Phú Phong 0 g/l Giảm 0,46 g/l
Gia Thuận  13,6 g/l Tăng 0,5 g/l
Cống số 3 6,2 g/l Giảm 0,6 g/l
Cầu Chợ Gạo  10,3 g/l Tương đương
Bến đò Xuân Đông 1 g/l Giảm 0,1 g/l