Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 100
  Tổng lượt truy cập: 453767

Cải cách hành chính

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc
25/11/2019

Ngày 08/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc.

Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc được ký vào ngày 28/3/2018 tại Liên bang Myanmar và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, Thông tư số 21/2019/TT-BCT đã quy định về việc cấp và chấp nhận C/O hồi tố tại Điều 35 “Điều khoản thi hành”. Theo đó, cơ quan, tổ chức cấp C/O xem xét cấp C/O mẫu AHK cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trước ngày Thông tư này có hiệu lực để được hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của AHKFTA và theo quy định của Nước thành viên nhập khẩu; cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu chấp nhận C/O mẫu AHK phát hành từ ngày 11/6/2019.

Thủ tục kiểm tra C/O mẫu AHK để cho hưởng ưu đãi thuế quan được thực hiện theo quy định của AHKFTA, các nội dung quy định tại Chương III Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/12/2019, gồm 4 Chương, 35 Điều và 5 Phụ lục kèm theo:

- Chương I: Quy định chung

- Chương II: Quy tắc xuất xứ hàng hóa

- Chương III: Quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa

- Chương IV: Điều khoản thi hành

Được biết vào ngày 28/3/2018, Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc (viết tắt là AHKFTA) được các Bên ký kết tại Myanmar. Để hiện thực hóa các quy định AHKFTA, ngày 07/01/2019 - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP phê duyệt AHKFTA và ngày 28/02/2019 - Bộ Ngoại giao gửi công thư thông báo đến Ban Thư ký ASEAN về việc Việt Nam phê duyệt Hiệp định này. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam cùng 5 nước gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan, Hồng Công và Trung Quốc đã phê chuẩn AHKFTA và có nghĩa vụ thực thi từ ngày 11/6/2019.

Cách xử lý sai sót trên C/O mẫu AHK

Theo Thông tư số 21/2019/TT-BCT, không được phép tẩy xóa hoặc viết thêm lên C/O mẫu AHK mà mọi sửa đổi đều phải thực hiện theo một trong hai cách sau:

- Cách 1: Gạch bỏ chỗ sai và bổ sung các thông tin cần thiết. Những thay đổi này phải được người có thẩm quyền ký C/O mẫu AHK chấp thuận và được cơ quan cấp C/O xác nhận. Những phần trống phải được gạch chéo để tránh điền thêm;

- Cách 2: Cấp C/O mẫu AHK mới thay thế cho C/O cũ. Trong đó, C/O mẫu AHK được sử dụng để hưởng ưu đãi thuế quan, hàng hóa. Mẫu này bao gồm 1 bản gốc nộp cho cơ quan hải quan của nước thành viên nhập khẩu và 2 bản sao để nước thành viên xuất khẩu và nhà xuất khẩu lưu.

Đồng thời, C/O mẫu AHK phải đáp ứng các điều kiện: Là bản giấy; Mang một số tham chiếu riêng của mỗi cơ quan, tổ chức cấp C/O; Được khai bằng tiếng Anh; Có chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu của cơ quan, tổ chức cấp C/O. Mẫu chữ ký và con dấu này có thể áp dụng theo hình thức điện tử.

Có thể khai nhiều hàng hóa đáp ứng quy định về xuất xứ trên 1 C/O mẫu AHK…

(Chi tiết Thông tư số 21/2019/TT-BCT)

Lưu Trần

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 01/6/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Bến đò Hòa Định 1,7 g/l Giảm 0,2 g/l
Cống Xuân Hòa  0,4 g/l Tăng 0,2 g/l
Cầu Kim Sơn 0 g/l Giảm 0,36 g/l
Cầu Phú Phong 0 g/l Giảm 0,46 g/l
Gia Thuận  13,6 g/l Tăng 0,5 g/l
Cống số 3 6,2 g/l Giảm 0,6 g/l
Cầu Chợ Gạo  10,3 g/l Tương đương
Bến đò Xuân Đông 1 g/l Giảm 0,1 g/l