Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 58
  Tổng lượt truy cập: 666957

Tin mới

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia
01/12/2021

Ngày 11/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia, có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2021.

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia quy định nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm, phương thức quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giao dịch điện tử, an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định khác có liên quan, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến được thông suốt, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Quy chế áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quản lý, vận hành, khai thác các thông tin, dịch vụ, tiện ích trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc khai thác, sử dụng lại thông tin của tổ chức, cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân.

Cổng Dịch vụ công quốc gia được kết nối thông suốt, liên tục với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm việc vận hành 24 giờ tất cả các ngày trong tuần.

Hình: Cổng Dịch vụ công quốc gia

Quy chế nêu rõ các hợp phần của Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm:

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

2. Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân;

3. Hệ thống quản lý định danh, xác thực điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia;

4. Hệ thống thanh toán trực tuyến;

5. Hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương;

6. Hệ thống hỗ trợ giải đáp những vấn đề thường gặp trong giải quyết thủ tục hành chính;

7. Giao diện Cổng Dịch vụ công quốc gia;

8. Hệ thống quản trị của Cổng Dịch vụ công quốc gia;

9. Các hợp phần khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định đính kèm

(Chi cục Thủy lợi)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 17/01/2022 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Cống Long Hải 4,5 g/l Tăng 1,5 g/l
Rạch Băng 6,2 g/l Tăng 0,5 g/l
Gia Thuận 13,2 g/l Tăng 0,6 g/l
Bà Tài 2,7 g/l Tăng 0,1 g/l
Vàm Kênh 10,1 g/l Giảm 0,6 g/l