Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 100
  Tổng lượt truy cập: 453767

Cải cách hành chính

PHÁT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2020
15/03/2020

Ngày 13/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 với mục tiêu nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước (CQNN) trên địa bàn tỉnh; góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội từng bước xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc.

Đối tượng thi đua gồm các đối tượng: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, kể cả Ban Quản lý các khu công nghiệp; Các cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gồm: Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang, Kho bạc Nhà nước Tiền Giang; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, xã phường, thị trấn

Thời gian thát động chuyên đề thi đua bắt đầu từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2020.

Nội dung thi đua:

- Đối với đơn vị cấp tỉnh, đơn vị ngành dọc có 06 tiêu chuẩn thi đua, với tổng số 110 điểm (100 điểm chuẩn + 10 điểm thưởng), gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; An toàn, an ninh thông tin; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị; Ứng dụng CNTT phục vụ tổ chức và công dân; Nhân lực CNTT; Ban hành các cơ chế chính sách về phát triển và ứng dụng CNTT của đơn vị.

- Đối với đơn vị cấp huyện: Có 07 tiêu chuẩn thi đua, với tổng số 110 điểm (100 điểm chuẩn + 10 điểm thưởng), gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT các cơ quan cấp huyện; An toàn, an ninh thông tin; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan cấp huyện; Ứng dụng CNTT phục vụ tổ chức và công dân;  Nhân lực CNTT; Ban hành các cơ chế chính sách về phát triển và ứng dụng CNTT; Ứng dụng CNTT tại các đơn vị cấp xã.

- Đối với đơn vị cấp xã: Có 05 tiêu chuẩn thi đua, với tổng số 110 điểm (100 điểm chuẩn + 10 điểm thưởng), gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; An toàn, an ninh thông tin; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị; Ứng dụng CNTT phục vụ tổ chức và công dân;  Nhân lực CNTT.

Tiêu chí thi đua và bảng điểm thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 187/STTTT-CNTT&BCVT ngày 24/02/2020.

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 804/KH-SNN&PTNT ngày 05/3/2020 về Phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Nông nghiệp và PTNT” năm 2020   nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) ở Sở và các đơn vị trực thuộc; góp phần thúc đẩy, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang; Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT trên tất cả các lĩnh vực thuộc ngành quản lý gắn với thực hiện công tác CCHC, nâng cao năng lực trong hoạt động quản lý, điều hành, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý của ngành;  Phát huy tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức trong việc sử dụng có hiệu quả các ứng dụng CNTT đã triển khai; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị và công chức, viên chức về ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc.

Phấn đấu năm 2020 điểm thi đua “Ứng dụng CNTT” của Sở đạt tối thiểu 100 điểm (xếp loại Tốt) trong bảng điểm thi đua chuyên đề “Ứng dụng CNTT” của tỉnh.

Nội dung thi đua là tổ chức thực hiện 06 tiêu chuẩn thi đua gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; An toàn, an ninh thông tin; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị; Ứng dụng CNTT phục vụ tổ chức và công dân; Nhân lực CNTT; Ban hành các cơ chế chính sách về phát triển và ứng dụng CNTT của đơn vị, với tổng số điểm phấn đấu năm 2020 là 102 điểm (95,5 điểm chuẩn + 6,5 điểm cộng).

Văn phòng Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 01/6/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Bến đò Hòa Định 1,7 g/l Giảm 0,2 g/l
Cống Xuân Hòa  0,4 g/l Tăng 0,2 g/l
Cầu Kim Sơn 0 g/l Giảm 0,36 g/l
Cầu Phú Phong 0 g/l Giảm 0,46 g/l
Gia Thuận  13,6 g/l Tăng 0,5 g/l
Cống số 3 6,2 g/l Giảm 0,6 g/l
Cầu Chợ Gạo  10,3 g/l Tương đương
Bến đò Xuân Đông 1 g/l Giảm 0,1 g/l