Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 100
  Tổng lượt truy cập: 453767

Cải cách hành chính

PHÁT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
15/03/2020

Ngày 17/01/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 với mục tiêu nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, tạo động lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về hiệu quả CCHC nhà nước.

Đối tượng thi đua gồm 03 đối tượng: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, kể cả Ban Quản lý các khu công nghiệp; Các cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gồm: Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang, Kho bạc Nhà nước Tiền Giang; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.

Thời gian: Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” bắt đầu từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2020.

Nội dung thi đua có 07 tiêu chuẩn, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính;  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính.

Tiêu chí thi đua và bảng điểm thực hiện theo Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 11/3/2020.

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 523/KH-SNN&PTNT ngày 17/02/2020 về Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2020” của ngành Nông nghiệp và PTNT nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 13/KH-SNN&PTNT ngày 02/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020; khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện các nội dung thi đua CCHC năm 2019 nhằm nâng điểm thi đua cải hành chính năm 2020 của ngành đạt từ 97 điểm trở lên (xếp loại A). Trong đó, phân công các đơn vị tăng cường các giải pháp để nâng cao điểm chỉ số cải cách hành chính của ngành, đặc biệt là tăng cường thực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng số lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 lên mức độ 4; động viên khuyến khích công chức có sáng kiến về cải cách hành chính.

Văn phòng Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 01/6/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Bến đò Hòa Định 1,7 g/l Giảm 0,2 g/l
Cống Xuân Hòa  0,4 g/l Tăng 0,2 g/l
Cầu Kim Sơn 0 g/l Giảm 0,36 g/l
Cầu Phú Phong 0 g/l Giảm 0,46 g/l
Gia Thuận  13,6 g/l Tăng 0,5 g/l
Cống số 3 6,2 g/l Giảm 0,6 g/l
Cầu Chợ Gạo  10,3 g/l Tương đương
Bến đò Xuân Đông 1 g/l Giảm 0,1 g/l