Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 146
  Tổng lượt truy cập: 141461

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại thị xã Cai Lậy
19/03/2018

Sáng ngày 08/3/2018, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì đã tổ chức kiểm tra thực tế và làm với Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018; dự kiến các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019 và 2020.

Tham dự đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh có đại diện Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Trước khi làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, đoàn kiểm tra đã đến làm việc với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phước Tây để kiểm tra về công tác chỉ đạo, củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt được theo quy định mới sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phước Tây thì hiện nay xã đạt 14/19 tiêu chí theo quy định mới. Các tiêu chí không còn đạt so với quy định là: Thông tin và truyền thông, Tổ chức sản xuất, Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Bên cạnh đó vẫn còn một số chỉ tiêu, tiêu chí còn đạt ở mức thấp và có khả năng không đạt theo đánh giá của các sở, ngành tỉnh như: thủy lợi, thu nhập,…

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy các sở, ngành có liên quan. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có nhận xét mặc dù Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phước Tây đã có chỉ đạo, tổ chức đánh giá lại mức độ đạt được các tiêu chí theo quy định mới; có xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện củng cố, nâng chất các tiêu chí theo quy định mới. Tuy nhiên số tiêu chí, chỉ tiêu không còn đạt so với quy định là rất nhiều (hơn 5 tiêu chí). Do đó, để thực hiện thực hiện đạt mục tiêu đến cuối năm 2018 phải đảm bảo hoàn thành 19/19 tiêu chí theo quy định mới Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tập thể cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã phải tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật quyết liệt và sâu sát hơn nữa. Cụ thể Đảng ủy xã cần phải có Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, Ủy ban nhân dân xã phải có kế hoạch thật chi tiết và tổ chức thực hiện theo lộ trình (cho từng chỉ tiêu, tiêu chí; có phân công, có quy định cụ thể mốc thời gian hoàn thành), kế hoạch đề ra; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện thì mục tiêu đề ra mới có khả năng hoàn thành. Lưu ý là kế hoạch củng cố, nâng chất phải được thực hiện đồng thời cho tất cả các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định mới.

Tại Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, đoàn kiểm tra đã nghe Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy báo cáo kết quả thực hiện Chương trình đến thời điểm hiện tại và định hướng thực hiện Chương trình trong thời gian tới. Cụ thể: theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy thì đến nay trên địa bàn thị xã Cai Lậy có 03/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, Long Khánh); phấn đấu trong năm 2018 có thêm 02 xã đạt chuẩn (Tân Phú: hiện đạt 15/19 tiêu chí và Phú Quý: hiện đạt 14/19 tiêu chí); các xã còn lại đạt từ 07 đến  tiêu chí trở lên và phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã trên địa bàn đều đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung như sau:

- Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới: cần có kế hoạch cụ thể để tập trung  chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn thực hiện thật tốt kế hoạch củng cố, nâng chất các tiêu chí theo quy định mới; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; đây là cơ sở để địa phương tiếp tục duy trì, phát huy kết quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nâng cao theo chỉ đạo của trung ương.

- Đối với các xã trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn năm 2018 cần quan tâm chỉ đạo thật sâu sát hơn nữa, tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí còn lại theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra; thực hiện tổ chức thẩm tra và trình các sở, ngành tỉnh thẩm định ngay khi đủ điều kiện; tập trung chỉ đạo triển khai thật tốt việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện, đảm bảo tất cả các công trình phải được hoàn thành khi trình thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; đảm bảo việc thẩm tra và đề xuất thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đúng thực chất.

- Đối với các xã dự kiến đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 và 2020: tiếp tục rà soát hiện trạng và căn cứ điều kiện về nguồn lực để có kế hoạch, lộ trình thật chi tiết, cụ thể theo hướng dẫn của cơ quan Thường trực Chương trình và có văn bản đăng ký chính thức danh sách các xã dự kiến phấn đấu đạt chuẩn theo quy định. Trước mắt đối với các xã này cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí cần ít vốn đấu tư và có liên quan đến đời sống của người dân nhằm từng bước tăng dần số tiêu chí đạt được theo quy định để đưa vào danh sách chính thức các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019 và 2020.                                                      

                                                                               Nguyễn Thanh Lâm.

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 12/11/2018 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,73 m Giảm 0,15 m
Ngã Năm kênh 10 1,6 m Giảm 0,03 m
Hậu Mỹ Bắc 1,57 m Giảm 0,02 m
Mỹ Phước Tây 1,54 m Giảm 0,03 m
Mỹ Phước 1,43 m Tương đương
Cống Ông Khánh  1,1 m Giảm 0,01 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 12/11/2018 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 1,7 g/l Giảm 0,5 g/l
Bà Tài 0,6 g/l Tương đương
Gia Thuận 8,5 g/l Tương đương
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Vàm Kênh  7,4 g/l Tăng 0,5 g/l
Long Hải 0 g/l Tương đương
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương