Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 644
  Tổng lượt truy cập: 642107

Tin mới

Kết quả triển khai thực hiện việc nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)
11/10/2021

Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 14/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 1588/QĐ-BCĐ ngày 17/06/2021 của Ban Chỉ đạo về việc Thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tiền Giang. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công như sau:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 (Nghị quyết số 24-NQ/ĐH ngày 15/10/2020) đề ra “Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung năm 2025 đạt trên 97%”;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX – Kỳ họp thứ 14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2021 đề ra “Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 96%”;

Nhằm duy trì và tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, ngày 27/4/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 1800/SNN&PTNT-CCTL về việc tổ chức thực hiện mục tiêu cấp nước sinh hoạt nông thôn theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân cung cấp nước trên địa bàn xác định trách nhiệm của từng đơn vị cung cấp nước phải cấp nước đến các cụm dân cư vùng lõm chưa tiếp cận nguồn nước từ trạm cấp nước tập trung trên địa bàn từng xã để có kế hoạch kéo nước đến các nơi này nhằm duy trì, giữ vững và tăng tỷ lệ sử dụng nước từ trạm cấp nước tập trung. Đồng thời, xác định phạm vi vùng cấp nước của từng đơn vị cung cấp nước, tránh chồng lấn, tranh chấp vùng cấp nước theo quy định tại khoản 1, Điều 32 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch: “Một đơn vị cấp nước có thể có một hoặc nhiều vùng phục vụ cấp nước khác nhau, mỗi vùng phục vụ cấp nước chỉ do một đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước”.

Quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của tất cả các trạm cấp nước tập trung trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định và yêu cầu biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo các trạm cấp nước hoạt động hiệu quả, bền vững lâu dài cả về lượng và chất, đảm bảo không còn trạm có chất lượng nước không đạt quy chuẩn quy định trên địa bàn. Trong đó, chú trọng kiểm tra thường xuyên các Tổ hợp tác, Hợp tác xã cung cấp nước về công tác thực hiện kiểm tra chất lượng nước định kỳ; về công tác quản lý, thu chi tài chính; đảm bảo giá thành 1 m3 nước sử dụng được tính đúng, tính đủ chi phí, cơ cấu giá thành theo quy định, theo đơn giá ban hành tại Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo có trích chi phí khấu hao để thu hồi vốn, để tái đầu tư công trình, đảm bảo các chi phí cần thiết cho hoạt động dịch vụ cung cấp nước theo định mức quy định.

Tập trung xử lý, giải quyết các trạm hoạt động kém hiệu quả: thực hiện củng cố hoạt động của Ban quản lý Tổ hợp tác cấp nước, xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển đổi và thực hiện chuyển đổi đối với các Tổ hợp tác cấp nước hoạt động không hiệu quả; tổ chức hướng dẫn thực hiện chuyển đổi sang loại hình quản lý khác hiệu quả hơn (tư nhân; doanh nghiệp, công ty tư nhân; doanh nghiệp nhà nước) theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Thực hiện rà soát tình hình hoạt động các trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, phân kỳ ưu tiên đầu tư nâng chất các trạm cấp nước không đạt quy chuẩn, thực hiện các giải pháp cấp nước vùng lõm.

Đến nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trong toàn tỉnh là 100% (không còn hộ gia đình sử dụng nước chưa hợp vệ sinh). Trong đó có 95,74% hộ dân sử dụng nước máy là nguồn nước ăn uống chính (kế hoạch năm 2021 là 96%).

Vấn đề cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn  trong những năm qua được sự quan tâm mạnh mẽ từ các cấp, các ngành và sự nỗ lực của các đơn vị cấp nước nên số lượng, chất lượng nước sinh hoạt nông thôn luôn được đảm bảo cho người dân; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch năm sau luôn cao hơn năm trước. Ước đến cuối năm 2021, sẽ hooàn thành kế hoạch Nghị quyết số 27/NQ-HĐND.

Trong thời gian tới, cần triển khai thực hiện một số nhệm vụ sau:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ, sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước.

Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; trên cơ sở đó có biện pháp cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng các công trình, sử dụng nước có hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát nước. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng dự án cấp nước ưu tiên cho những vùng nghèo, người nghèo; các vùng đặc biệt khó khăn, thường xuyên hạn hán, nhiễm mặn, ven biển.

Chuẩn bị công tác đầu tư đối với 137 công trình cấp nước sinh hoạt đầu tư giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

                                                                                  Văn phòng     

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 30/11/2021 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Cống Long Hải 2 g/l Tăng 0,5 g/l
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Gia Thuận 1,1 g/l Tăng 0,6 g/l
Bà Tài 1,4 g/l Tăng 2,1 g/l
Vàm Kênh 5 g/l Tăng 1,6 g/l