Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 303
  Tổng lượt truy cập: 462904

Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang
24/03/2020

Sở Nông nghiệp và PTNT hiện có 119 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết (34 TTHC mức độ 4; 85 TTHC mức độ 3 và không có TTHC mức độ 2). Trong quý I năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT đạt những kết quả sau:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định danh mục 07 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Trồng trọt (04 thủ tục), quản lý xây dựng công trình (03 thủ tục) thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

Tiếp nhận và giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và PTNT 2.643 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết là 2.614 hồ sơ, trong đó đúng hạn là 2.601 hồ sơ, quá hạn là 13 hồ sơ. Số hồ sơ đang giải quyết là 26 hồ sơ, trong đó 21 hồ sơ trong hạn, 05 hồ sơ quá hạn (04 hồ sơ thuộc lĩnh vực thủy lợi đã trả hồ sơ giấy trong các tháng 9,10,11 năm 2019).

Hiện nay, ngành đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ hành chính công của tỉnh:

- Mức độ 2: 0/119 TTHC (chiếm 0%).

- Mức độ 3: 85/119 TTHC (chiếm 71,4%).

- Mức độ 4: 34/119 TTHC (chiếm 28,6%).

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh về Quy chế và tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh, đánh giá việc thực hiện TTH (Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa: 81/119 TTHC (chiếm 68,1%); Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: 38/119 TTHC (chiếm 31,9%).

Căn cứ Quyết định 3199/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang; Quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 phê duyệt nhân sự được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Hiện nay, Sở cử 02 công chức đến tiếp nhận và trả kết quả tại Quầy số 14 - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang.

 Thực hiện việc xin lỗi đối với hồ sơ trễ hẹn: Trong quý, có 04 hồ sơ thuộc lĩnh vực thủy sản chậm xử lý hồ sơ điện tử dù hồ sơ giấy được trả đúng thời gian quy định nhưng cũng đã làm ảnh hưởng đến sự theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân, Sở đã có thư xin lỗi chân thành gửi đến tổ chức, cá nhân.

 Ban hành Quyết định số 114/QĐ-SNN&PTNT ngày 05/02/2020 về việc phân công công chức tiếp nhận, tham mưu xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cho Lãnh đạo Sở về quy định, thủ tục hành chính; và Thông báo số 392/TB-SNN&PTNT về việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong quý sở đã tiếp nhận 02 ý kiến phản ánh, kiến nghị về việc khó khăn trong việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y do bị mất bản chính bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp; khó khăn trong việc cấp lại giấy phép khai thác thủy sản do không đủ thành phần hồ sơ theo quy định. Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các đơn vị tìm lại hồ sơ gốc đã cấp trước đây, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhưng vẫn đảm bảo các quy định về TTHC (Công văn số 475/SNN&PTNT-VP ngày 13/02/2020; Công văn số 109/CCCNTY-HC ngày 26/02/2020).

Thường xuyên rà soát các TTHC để thực hiện kết nối, tích hợp các TTHC với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đang tiến hành rà soát TTHC về xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản - BNN-TGG-288020.

Thực hiện tốt công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC. Trong quý đã đăng lên trang thông tin điện tử của Sở.

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC theo quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 212/QĐ-VPĐĐBQH, HĐND&UBND ngày 22/11/2019 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; đã xây dựng mô hình khung và các quy trình theo TCVN ISO 9001:2015 chuẩn bị đưa vào vận hành cuối tháng 3/2020. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, các bước công việc được quy định thực hiện rõ ràng, công khai, minh bạch; trách nhiệm được quy định rõ ràng của từng công chức; từ đó công việc đã đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan.

Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC của Ngành trong quí 1 bảo đạt các yêu cầu đạt ra của Kế hoạch thực hiện Cải cách hành chính năm 2020 của Sở. Lãnh đạo Sở xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Các kế hoạch cũng như các công văn chỉ đạo điều hành công tác kiểm soát TTHC đã được triển khai, ban hành kịp thời, đầy đủ; Công tác phối hợp nhịp nhàng giữa các Sở, ngành liên quan, đã tạo điều kiện cho ngành thực hiện tốt nhiệm vụ về kiểm soát TTHC.

Việc hiện đại hóa nền hành chính đã giúp cho việc chuyển tải thông tin kịp thời. Việc triển khai dịch vụ TTHC ở mức độ 3 và 4 (thông qua tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến chiếm 100%; không có TTHC ở mức độ 2) đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân như hạn chế việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí.

 Người dân bước đầu đã làm quen với việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết TTHC.

Việc nộp hồ sơ trực tuyến vào trang một cửa điện tử của tỉnh đã tạo thuận lợi cho việc thống kê số hồ sơ nhanh chóng. Đặc biệt là tổ chức, cá nhân có thể tra cứu hồ sơ một cách dễ dàng, chính xác.

Tuy nhiên, công tác kiểm soát TTHC của Sở vẫn cón một số hạn chế cần khắc phục như:

- Số lượng hồ sơ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC bằng dịch vụ bưu chính công ích chưa cao.

- Số lượng hồ sơ nộp trực tuyến trong quý là 520 hồ sơ (quý I năm 2019 là 45 hồ sơ), dù số lượng hồ sơ nộp trực tuyến có tăng so với cùng kỳ quý I năm 2019 nhưng cũng chỉ chiếm 19,7% trên tổng số hồ sơ tổ chức, cá nhân nộp trong quý. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến nhiều hơn.

- Đã có tài khoản để tổ chức, cá nhân nộp phí trực tuyến, tuy nhiên vấn đề này còn khá mới, tổ chức, cá nhân chưa mạnh dạn thực hiện.

- So với quý I năm 2019:

+ Số lượng TTHC yêu cầu giải quyết tăng 156 hồ sơ, tăng 63,4%.

+ Số TTHC nộp trực tuyến tăng 475 hồ sơ, tăng 155,8%.

Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, nâng cao điểm chỉ số CCHC năm 2020 của ngành, trong thời gian tới ngành sẽ tiếp tục thực hiện tốt các công việc sau:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 114/KH-SNN&PTNT ngày 10/01/2020 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch số 281/KH-SNN&PTNT ngày 22/01/2020 về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện tốt việc công bố, công khai thủ tục hành chính: công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; công khai trên trang thông tin điện tử của sở; công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên cổng thông tin điện tử và cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

- Tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị của cơ quan với nội dung đúng với các quy định hiện hành.

- Cập nhật, bổ sung và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC kịp thời.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 09/7/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Vàm Kênh 10,8 g/l Giảm 1,2 g/l
Long Hải  3,1 g/l Giảm 1 g/l
Rạch Vách 0,4 g/l Giảm 0,4 g/l
Gia Thuận  8,57 g/l Tăng 0,13 g/l
Cống số 3 0,4 g/l Giảm 0,38 g/l
Cầu Chợ Gạo  0,7 g/l Tương đương
Bến đò Xuân Đông 0,1 g/l Giảm 0,1 g/l