Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 91
  Tổng lượt truy cập: 453758

Cải cách hành chính

Kết quả khảo sát, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 13 tại các xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020
04/03/2020

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 272/KH-SNN&PTNT ngày 22/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về hỗ trợ thành lập mới, củng cố, nâng chất các HTXNN và hướng dẫn thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất tại các xã, huyện đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020; Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) phối hợp với Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị tiến hành khảo sát, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất tại các xã đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020.

Theo yêu cầu của tiêu chí, để đánh giá đạt tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất thì phải đảm bảo đạt 02 chỉ tiêu: (1) Xã có ít nhất 01 hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012; (2) Xã phải có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Do đó, qua kết quả khảo sát Sở Nông nghiệp và PTNT có đánh giá cụ thể, như sau:

- Nhóm 1: Xã có Hợp tác xã hoạt động theo Luật HTX 2012 và có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trong nông thôn. Cơ bản đáp ứng đạt yêu cầu tiêu chí 13, gồm 11 xã: Hội Xuân, Phú Nhuận huyện Cai Lậy; Mỹ Hạnh Đông, Tân Hội thị xã Cai Lậy; Hưng Thạnh, Thạnh Tân huyện Tân Phước; Dưỡng Điềm huyện Châu Thành; Mỹ Lợi B, Hậu Mỹ Phú, Hậu Thành huyện Cái Bè; Tân Thới huyện Tân Phú Đông.

- Nhóm 2: Xã có Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả theo Luật HTX 2012, nhưng không đáp ứng được qui mô thành viên hoặc chưa tạo được liên kết kinh tế giữa nông dân/HTX với doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác trong nông thôn, gồm 05 xã: Long Định (HTX có 15 thành viên), Thân Cửu Nghĩa (HTX có 27 thành viên) huyện Châu Thành; Bình Tân (HTX có 24 thành viên), Bình Phú (HTX có 20 thành viên và không có mô hình liên kết tiêu thụ), Long Bình (HTX có 07 thành viên) huyện Gò Công Tây.

- Nhóm 3: Xã có Hợp tác xã mới thành lập: Chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX và chưa đi vào hoạt động/không có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững, gồm 03 xã: Đông Hòa (thành lập tháng 01/2020), Thạnh Phú (thành lập tháng 02/2020) và Bình Trưng (thành lập tháng 02/2020) huyện Châu Thành.

- Nhóm 4: Xã chưa có hợp tác xã gồm 02 xã: Long Hưng huyện Châu Thành và Thiện Trí huyện Cái Bè (hiện đang xây dựng văn kiện hội nghị thành lập HTX).

Qua kết quả trên, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng có những giải pháp và định hướng đối với từng nhóm đánh giá trong thời gian tới như:

  • Đối với nhóm 1: Tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động của các các HTX này đảm bảo phát triển ổn định và bền vững. Đồng thời, củng cố hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn số 1210/HD-SNN&PTNT ngày 11/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn đánh giá, thẩm định các tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 để phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định đánh giá tiêu chí.
  • Đối với nhóm 2: Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả theo Luật HTX năm 2012; mở rộng kết nạp thành viên; tìm kiếm thị trường tiêu thụ và ký kết hợp đồng nông sản gắn với đầu ra đảm bảo bền vững, lâu dài. Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra, thẩm định.
  • Đối với nhóm 3: Hội đồng Quản trị hợp tác xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sau hội nghị thành lập HTX gửi phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX. UBND xã có kế hoạch rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các HTX mới thành lập, để kịp thời hỗ trợ HTX từng bước phát triển theo phương án, kế hoạch đề ra để phục vụ hiệu quả người dân trên địa bàn; đồng thời rà soát lại các mô hình hợp tác gắn với hoạt động sản xuất hoặc lợi thế của địa phương để có định hướng xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản để đảm bảo tính ổn định lâu dài.
  • Đối với nhóm 4: Nhanh chóng hoàn chỉnh các văn kiện và tổ chức hội nghị thành lập mới các HTX trong thời gian sớm nhất, tiến hành các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận, nhanh chóng đi vào hoạt động đảm bảo hiệu quả để đủ thời gian đánh giá, công nhận đạt tiêu chí 13 theo quy định./.

Hà Ngọc Phơ (Chi cục Phát triển nông thôn)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 01/6/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Bến đò Hòa Định 1,7 g/l Giảm 0,2 g/l
Cống Xuân Hòa  0,4 g/l Tăng 0,2 g/l
Cầu Kim Sơn 0 g/l Giảm 0,36 g/l
Cầu Phú Phong 0 g/l Giảm 0,46 g/l
Gia Thuận  13,6 g/l Tăng 0,5 g/l
Cống số 3 6,2 g/l Giảm 0,6 g/l
Cầu Chợ Gạo  10,3 g/l Tương đương
Bến đò Xuân Đông 1 g/l Giảm 0,1 g/l