Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 8
  Hôm nay: 232
  Tổng lượt truy cập: 488534

Cải cách hành chính

Kết quả chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Tiền Giang
04/06/2020

Ngày 13/5/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 330/QĐ-BNV về phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Kết quả, Tiền Giang xếp hạng 48/63 tỉnh, thành, theo đó Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2019 đạt 79,68%, tăng 5,99 điểm so với năm 2018.

Qua đánh giá của UBND tỉnh tại Công văn số 2358/UBND-KSTT ngày 25/5/2020 về kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh thì kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh còn khiêm tốn so với các tỉnh, thành ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (chỉ đứng trên Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre).

Để nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Tiền Giang như sau:

Tổ chức quán triệt cho công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về nội dung, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương đạt hiệu quả, chất lượng; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính, nhất là Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số CCHC (PAR index) tỉnh Tiền Giang giai đạon 2018-2020.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức thuộc thẩ quyền; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giám sát, công khai kết quả giải quyết TTHC; đôn đốc nhắc nhỡ, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, không chấp hành hoặc chấp hành chưa nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn nhất là UBND cấp huyện. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi xảy ra tình trạng chậm, trễ trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích đến tổ chức, các nhân; nâng số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 01/6/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 1970/SNN&PTNT-VP về việc nâng cao Chỉ số CCHC của ngành và của tỉnh nhằm đôn đốc, nhắc nhỡ các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm được giao về thực hiện công tác CCHC để góp phần nâng cao Chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh./.

Văn phòng Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 20/10/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Vàm Kênh 3,4 g/l Giảm 1,4 g/l
Long Hải  0 g/l Tương đương
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
 Gia Thuận  6,75 g/l Tăng 0,58 g/l
Cống số 3 0 g/l Tương đương