Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 160
  Tổng lượt truy cập: 487976

Cải cách hành chính

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020
24/03/2020

Ngày 24/3/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 1069/KH-SNN&PTNT về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 thuộc phạm vi ngành với các nội dung chính như sau:

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan:

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng văn bản dạng điện tử, chữ ký số trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý;

- Đảm bảo 100% văn bản đi (trừ văn bản mật) dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy); 85% văn bản (không mật) trao đổi với các cơ quan nhà nước ngoài tỉnh (bộ, ngành tỉnh/thành phố ngoài tỉnh) dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy);

- 100% cán bộ, công chức được cấp và sử dụng hộp thư điện tử thường xuyên trong công việc;

- 100% các phòng và đơn vị trực Sở thuộc sử dụng quy trình xử lý văn bản đi trên văn phòng điện tử.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp:

- Duy trì thực hiện tốt trang thông tin điện tử của ngành.

- Tiếp tục duy trì hoạt động, khai thác có hiệu quả hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), liên thông tích hợp với các phần mềm chuyên ngành.

- Tập trung triển khai dịch DVCTT ở mức độ 3,4 nâng cao chất lượng DVCTT.

- Triển khai mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức doanh nghiệp và công dân sử dụng DVCTT của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác đảm bảo an toàn thông tin:

- Thực hiện tốt các quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng CNTT.

- Triển khai kịp thời các hướng dẫn thực thi công tác an toàn, an ninh thông tin của các cơ quan chuyên môn đến công chức, viên chức của ngành nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc để lọt, lộ thông tin, chống xâm nhập, khai thác thông tin mật của cơ quan.

- Trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền cho máy tính để đảm bảo an toàn thông tin.

4. Đầu tư hạ tầng thông tin:

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin ngành nông nghiệp”.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện dự án “Kết nối thông tin Nông nghiệp, Nông dân nông thôn tỉnh Tiền Giang” đã được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt trong Đề án Chính quyền số.

Xem Kế hoạch 1069/KH-SNN&PTNT

Văn phòng Sở

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 20/10/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Vàm Kênh 3,4 g/l Giảm 1,4 g/l
Long Hải  0 g/l Tương đương
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
 Gia Thuận  6,75 g/l Tăng 0,58 g/l
Cống số 3 0 g/l Tương đương