Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 460
  Tổng lượt truy cập: 56928

Chi tiết tin


Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017
5/24/2017

Ngày 12/5/2017 Thườngtrực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh banhành kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp trênđịa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017. 

Kế hoạch năm 2017 tổ chức 22 lớp tập huấn với 5 chuyềnđề (1) Kỹ năng tuyên truyền, vận độngngười dân trong xây dựng nông thôn mới; vai trò trách nhiệm của các ngành, cáccấp và tổ chức trong xây dựng nông thôn mới; (2) Tổngquan Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và những nội dung chương trìnhgiai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; (3) Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và côngbố xã đạt chuẩn nông thôn mới; (4) Hướng dẫn xây dựng chuổi giá trị nông sản chủ lực của địa phương; (5) Hướng dẫn theo dõi, kiểm tra và đánh giá thực hiệnChương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Mục tiêu các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực - kỹ năng quảnlý, điều hành và thực thi cho cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp và cán bộtrong hệ thống chính trị, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triểnkhai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Đối tượng tập huấn: cán bộ phụ trách theo dõi, hướng dẫn xâydựng nông thôn mới sở, ngành, đoàn thể tỉnh;cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; cán bộ cácphòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; cán bộ Vănphòngđiều phối nông thôn mới cấp huyện; BanChỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã; Cán bộ, công chức xã chuyêntrách về nông thôn mới; cán bộ Đảng, đoàn thể xã.

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh giao Văn phòng Điều phốiChương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với TrườngCán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II và các địa phươngtổ chức các lớp theo kế hoạch.

Huỳnh Công Chất

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 20/10/2017 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,97 m Giảm 0,03 m
Mỹ Trung 1,78 m Giảm 0,05 m
Ngã Năm kênh 10 1,61 m Tăng 0,06 m
Hậu Mỹ Bắc 1,66 m Tăng 0,01 m
Mỹ Phước Tây 1,36 m Tăng 0,02 m
Mỹ Phước 1,54 m Tăng 0,08 m
Ngã 5 Bắc Đông 1,47 m Tăng 0,02 m
Cống Ông Khánh  1,08 m Giảm 0,03 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 20/10/2017 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 3,9 g/l Tăng 2,3 g/l
Bà Tài 1,8 g/l Tăng 1 g/l
Mỹ Điền 0,8 g/l Giảm 0,3 g/l
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Vàm Kênh  6,9 g/l Tăng 0,3 g/l
Long Hải 0 g/l Tương đương
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương