Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 303
  Tổng lượt truy cập: 462904

Cải cách hành chính

Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11/10/2019

Ngày 02/10/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nhằm giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các đối tượng có liên quan tại các địa phương tiếp cận với nội dung chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tham dự Hội nghị gồm: lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thị, thành; các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong nông nghiệp và 04 đơn vị tư vấn: Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong (Trường Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh); Viện Nghiên cứu Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn; Liên danh GAET – ÂU LẠC; Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh.

Hội nghị đã triển khai nội dung chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và những nội dung, quy trình thực hiện theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ. Bên cạnh đó, trong Hội nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác có dịp gặp gỡ các dơn vị tư vấn để tạo mối quan hệ, trao đổi thông tin, hợp tác, đăng ký tư vấn dự án, kế hoạch liên kết.

Qua hội nghị, để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh, giúp người nông dân giảm thiểu tối đa những rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ, Ông Võ Văn Lập, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn khẳng định Chi cục Phát triển nông thôn sẽ phối hợp hỗ trợ tuyên truyền thành lập mới, củng cố, nâng chất các HTX/THT trong vùng liên kết bảo đảm các nguyên tắc tự nguyện, tự chủ của các nông hộ để các tổ chức này đủ năng lực làm chủ trì liên kết hoặc là cầu nối giữa doanh nghiệp và hộ nông dân. Chi cục Phát triển nông thôn sẽ là đầu mối trong triển khai, hướng dẫn nội dung, hồ sơ, quy trình thực hiện chính sách liên kết Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND; tiếp nhận hồ sơ, đề xuất thẩm định và trình phê duyệt theo phân cấp. Đồng thời đề nghị phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế tổ chức tuyên truyền để cho cán bộ cơ sở và người dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa, lợi ích lâu dài của việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, nâng cao nhận thức về tinh thần hợp tác, là đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức đại diện của nông dân tham gia thực hiện liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm tại địa phương.

Huỳnh Công Chất - Chi cục PTNT

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 09/7/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Vàm Kênh 10,8 g/l Giảm 1,2 g/l
Long Hải  3,1 g/l Giảm 1 g/l
Rạch Vách 0,4 g/l Giảm 0,4 g/l
Gia Thuận  8,57 g/l Tăng 0,13 g/l
Cống số 3 0,4 g/l Giảm 0,38 g/l
Cầu Chợ Gạo  0,7 g/l Tương đương
Bến đò Xuân Đông 0,1 g/l Giảm 0,1 g/l