Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 356
  Tổng lượt truy cập: 421786

Cải cách hành chính

Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp
12/08/2019

Ngày 15/12/2014, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 2261/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 về việc Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX nông nghiệp; Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 3626/BKHĐT-HTX ngày 31/5/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Để khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Hướng dẫn liên ngành số 2269/HDLN-NN&PTNT-KH&ĐT ngày 01/8/2018 về việc thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời phân bổ nguồn vốn hỗ trợ thực hiện 18 hạng mục công trình cho 14 Hợp tác xã nông nghiệp, bao gồm: Nhà kho, trụ sở làm việc, công trình nước sinh hoạt nông thôn và hệ thống điện 03 pha. Tổng kinh phí thực hiện là 17.608 triệu đồng, trong đó, vốn ngân sách hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  80% là 14.087 triệu đồng; vốn đối ứng của Hợp tác xã 20% là 3.521 triệu đồng.

Ảnh. Trụ sở HTX Chăn nuôi – Thủy sản Gò Công chính thức đi vào hoạt động

Đến ngày 01 tháng 8 năm 2019, có 01/18 hạng mục công trình đã hoàn thành và đi vào hoạt động là “Trụ sở làm việc” của Hợp tác xã Chăn nuôi - Thủy sản Gò Công với tổng kinh phí đầu tư là 996,092 triệu đồng. Việc hỗ trợ cho hợp tác xã Chăn nuôi – Thủy sản Gò Công có trụ sở làm việc ổn định sẽ giúp hợp tác xã hướng đến nhiều mục tiêu góp phần phát triển bền vững như: Có địa điểm họp hội định kỳ để trao đổi kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX thông qua tăng cường năng lực sản xuất, điều hành và hoạt động kinh doanh; tổ chức dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành viên, cộng đồng; tập huấn kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất để tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng; v.v ...

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của hợp tác xã khi tiếp nhận trụ sở làm việc mới; lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn gửi lời chúc mừng đến những thành tựu mà Hợp tác xã Chăn nuôi – Thủy sản Gò Công đã gặt hái được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị hợp tác xã tiếp tục phát huy vai trò kinh tế hợp tác nhất là hợp tác xã trong quá trình phát triển sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và mang lại lợi ích tối ưu cho thành viên của hợp tác xã để góp phần vào sự phát triển kinh tế tại địa phương.

  (Hà Ngọc Phơ – Chi cục PTNT)

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 17/02/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Vàm Kênh 18,9 g/l Tăng 0,1 g/l
Long Hải 12,7 g/l Giảm 0,6 g/l
Vàm Giồng 4,5 g/l Giảm 0,5 g/l
Hòa Định 4,6 g/l Giảm 0,4 g/l
Xuân Hòa 3,41 g/l Tăng 0,05 g/l
Vàm Tân Mỹ Chánh 3,73 g/l Giảm 0,31 g/l
Gia Thuận 18,6 g/l Giảm 0,2 g/l
Cống số 3 ST 14,7 g/l Giảm 0,3 g/l
Cống số 1 ST 16,3 g/l Giảm 0,3 g/l
Cầu Xoài Hột 3,54 g/l Tương đương
Đồng Tâm 1,63 g/l Giảm 0,01 g/l
Cầu Phú Phong 2,91 g/l Giảm 0,89 g/l
Cầu Kim Sơn 3,46 g/l Giảm 0,46 g/l
Vàm Ba Rài 0,27 g/l Giảm 0,27 g/l
Vàm Cái Bè 0 g/l Giảm 0,27 g/l
Vàm Trà Lọt 0 g/l Tương đương
Phà Ngũ Hiệp 0,26 g/l Giảm 1,04 g/l