Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 98
  Tổng lượt truy cập: 453765

Cải cách hành chính

HIỆU QUẢ CÁC LỚP “TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG CHỌN TẠO VÀ SẢN XUẤT GIỐNG LÚA CỘNG ĐỒNG ”
24/02/2020

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp theo phương pháp “Trường học trên ruộng nông dân” (Farmer Field school, viết tắt là FFS) đã và đang phát triển mạnh ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long thông qua dự án CBDC (bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học cộng đồng), do Viện nghiên cứu phát triển đồng bằng Sông Cửu Long thuộc trường đại học Cần Thơ phối hợp với Trung Tâm Giống, Trung tâm Khuyến Nông các tỉnh thực hiện, đặc biệt trong công tác chọn tạo giống cộng đồng. Nó khác với các lớp tập huấn truyền thống được áp dụng trước đây là nông dân tham dự tập huấn rất chủ động với các hoạt động trong suốt khóa tập huấn. Họ có thể nghe, thấy, thảo luận và thực hiện các hoạt động mà chính họ mong muốn. Từ đó nông dân dễ dàng tiếp nhận thông tin, nhớ lâu và có thể áp dụng tốt trong sản xuất bằng chính các hoạt động thực hành. Những năm qua tập huấn về “Tăng cường kỹ năng chọn tạo và sản xuất giống lúa cộng đồng - FFS” là một trong các hoạt động trọng tâm trong công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống nông nghiệp của TT giống nông nghiệp Tiền Giang (hiện nay là TT Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Tiền Giang).

Theo đó, mỗi khóa tập huấn thực hiện trong thời gian trên 3 tháng, (bằng thời gian canh tác 1 vụ lúa). Nội dung các chuyên đề hướng dẫn lý thuyết và thực hành bao gồm từ khâu chuẩn bị đất, xử lý giống, gieo mạ, cấy, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, khữ lẫn, kiểm định ruộng giống đến thu hoạch và xử lý bảo quản sau thu hoạch,… Khóa tập huấn thực hiện các nội dung cơ bản như sau:

1. Khảo sát chọn điểm để tổ chức khóa tập huấn: nơi có nhu cầu và được sự quan tâm của cộng đồng, chính quyền địa phương về công tác chọn tạo giống lúa cộng đồng, ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn hoặc nơi đang quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia 2010 -2020.

2. Xác định hiện trạng, hệ thống sản xuất và phân phối hạt giống, nhu cầu tập huấn của nông dân và những khó khăn, trở ngại chính đang tồn tại trong lĩnh vực sản xuất, sử dụng lúa giống tại địa phương. Từ đó, bố trí chọn lựa các loại thí nghiệm thực hành nghiên cứu trên đồng ruộng phù hợp với điều kiện canh tác ở địa phương và giải quyết các trở ngại đang xảy ra trong sản xuất.

3. Đưa ra tiêu chuẩn để chọn đúng thành phần và số lượng nông dân tham gia khóa tập huấn, tiêu chuẩn chọn ruộng thực hành và các nội dung chuyên đề phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương.

Sau mỗi lớp tập huấn, có tổ chức đánh giá những thành công và hạn chế của khóa học. Sau đó, Trung tâm phối hợp với chính quyền địa phương để có kế hoạch thành lập Tổ sản xuất lúa giống (nếu địa phương có nhu cầu). Các học viên tham gia khóa học là lực lượng nòng cốt tham gia vào Tổ sản xuất lúa giống.

     Hiệu quả đem lại cho nông dân sau khóa tập huấn là những kiến thức thiết thực trong công tác lai tạo, tuyển chọn giống, thử nghiệm và chủ yếu là sản xuất lúa giống. Từ đó họ có thể mạnh dạn vận dụng những kiến thức đã học được đưa vào thực tiễn để cải thiện hiệu quả trong sản xuất. Cụ thể, với phương pháp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nêu trên, trong những năm từ 2013 - 2019 Trung tâm đã thực hiện được 24 lớp tập huấn về “Tăng cường kỹ năng chọn tạo và sản xuất lúa giống cộng đồng”, mỗi lớp có 30 nông dân tham dự. Hầu hết nông dân tham gia các lớp tập huấn này đều nâng cao nhận thức về việc sử dụng giống lúa chất lượng, nắm vững kiến thức và có tham gia vào hoạt động sản xuất lúa giống trên địa bàn tỉnh.

 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều tổ nhân giống, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất lúa giống đươc thành lập, sau khi tham gia lớp học, hoạt động sản xuất hiệu quả như tổ nhân giống lúa Mỹ Trung, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Long vĩnh, Tân Đông…Tổ hợp tác Tăng Hòa, cơ sở sản xuất lúa giống Lúa vàng…Mỗi năm sản xuất trên 1.500 tấn lúa giống xác nhận phân phối cho các đại lý trong và ngoài tỉnh, đáp ứng nhu cầu lúa giống của nông dân trồng lúa. Góp phần nâng cao diện tích dùng lúa giống xác nhận để sản xuất lúa hàng hóa. Ngoài ra, qua lớp học có một số nông dân đặc biệt quan tâm đến công tác lai tạo, tuyển chọn giống lúa mới đã tiếp tục lai tạo tuyển chọn các dòng lúa có triễn vọng từ các thế hệ phân ly đưa vào sản xuất thử nghiệm được nông dân đánh giá cao như HMT1 (Hậu Mỹ Trinh 1), MT1 (Mỹ Trung 1), THĐ (Tân Hội Đông)…

Bên cạnh những kết quả đạt được, mô hình còn gặp một số khó khăn như:

1. Một số địa phương sau khi kết thúc khóa học, thành lập tổ sản xuất lúa giống hoạt động chưa hiệu quả vì thiếu phương tiện, máy móc xử lý hạt giống sau thu hoạch. Đầu ra không ổn định vì chưa ký kết được hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các công ty, đại lý kinh doanh lúa giống.

2. Nông dân lai tạo, chọn lọc được các dòng lúa triễn vọng không được hỗ trợ các bước tiếp theo về sản xuất thử nghiệm, đánh giá giống, cũng như thủ tục xin công nhận giống lúa mới tốn nhiều thời gian và kinh phí.

Để lớp học đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới cần xác định lớp học sản xuất, chọn tạo giống cộng đồng phù hợp với quy hoạch kinh tế địa phương và nhu cầu của người dân, gắn với khả năng liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Công tác tổ chức lớp phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chọn học viên đúng đối tượng, chọn thời điểm hợp lý, có định hướng tổ chức cho nông dân ứng dụng sản xuất có hiệu quả sau khi kết thúc khóa học.

Sau khóa học tiếp tục hỗ trợ kinh phí, đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật cho các nông dân nòng cốt để duy trì các bước tiếp theo trong công tác lai tạo, tuyển chọn giống lúa mới.

Hình 1: Ruộng thực hành của lớp học

Hình 2: Trao giấy chứng nhận cho học viên

Hifnh3: Lớp nhân giống cây an toàn

Trần Mi No

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 01/6/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Bến đò Hòa Định 1,7 g/l Giảm 0,2 g/l
Cống Xuân Hòa  0,4 g/l Tăng 0,2 g/l
Cầu Kim Sơn 0 g/l Giảm 0,36 g/l
Cầu Phú Phong 0 g/l Giảm 0,46 g/l
Gia Thuận  13,6 g/l Tăng 0,5 g/l
Cống số 3 6,2 g/l Giảm 0,6 g/l
Cầu Chợ Gạo  10,3 g/l Tương đương
Bến đò Xuân Đông 1 g/l Giảm 0,1 g/l