Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 140068

Chi tiết tin

Cỡ chữ
CHUẨN BỊ TIẾP ĐOÀN THANH TRA CỦA EU THANH TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 6 NĂM 2017
17/05/2017

Trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động năm 2017, Cơ quan Thanh tra và Phântích sức khỏe, thực phẩm (Health and Food Audits  Analysis) thuộc Tổngvụ Sức khỏe và Người tiêu dùng (DG-SANTE), của Ủy ban Châu âu sẽ tiến hànhthanh tra, đánh giá toàn diện hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩmthủy sản của Việt Nam từ ngày 20-29 tháng 6 năm 2017.


Cục trưởng Cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản NguyễnNhư Tiệp – Chủ trì Hội nghị thảo luận.

* Mục đích thanh tra: Thanh tra đánh giá toàn diện hệ thống kiểm soát chất lượng an toàn thựcphẩm thủy sản và sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào EU phù hợp vớiquy định của EU; Thẩm tra việc thực hiện các hành động khắc phục của Cơ quan thẩmquyền theo Báo cáo thanh tra EU năm 2012.

* Phạm vi thanh tra: Bao gồm toàn bộ chuỗi sản xuất, kinh doanh thủy sản – Tàu cá, cảng cá,cơ sở sản xuất nước đá bảo quản thủy sản, cơ sở nuôi thủy sản, chợ đầu mối/ đấugiá thủy sản, cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, xuất khẩu thủy sản vàoEU và Phòng kiểm nghiệm của Việt Nam.

* Nội dung và đối tượng thanhtra:

- Hệ thống pháp luật, cơ cấu tổ chức, năng lực của các cơ quan thẩm quyềntrong việc kiểm soát chuỗi sản xuất thủy sản từ sản xuất ban đầu (nuôi trồng,khai thác) tới thu mua, sơ chế, chế biến, xuất khẩu vào EU. Theo đó Thanh traEU sẽ tập trung thanh tra tại  các cơquan thẩm quyền Trung ương (Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Tổngcục Thủy sản, Cục Thú y) và địa phương (Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủysản, Chi cục Thủy sản).

- Kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất thủy sản: Tàu cá, cảng cá, chợcá, cơ sở sản xuất nước đá bảo quản thủy sản, cơ sở nuôi, thu mua, chế biến, xuấtkhẩu thủy sản vào EU. Trên cơ sở đó đánh giá việc giám sát an toàn thực phẩm thủysản của Việt Nam trong toàn bộ chuỗi sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩuvào EU.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cam kết, khắc phục các khuyếncáo  của các cơ quan thẩm quyền Việt Nam đốivới những khuyến cáo của Thanh tra EU đã nêu trong đợt thanh tra năm 2012 và biệnpháp khắc phục đối với những lô hàng bị cảnh báo từ năm 2015 đến nay, cụ thểlà:

. Việc bảo đảm cơ sở nuôi cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến xuấtkhẩu vào EU phải được đăng ký và quản lý bởi cơ quan có thẩm quyền và hồ sơ lưu trữ đáp ứng quy định (EC)852/2004 – Phụ lục I, Phần A, điểm III;

Việc bảo đảm tàu cá cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến xuất khẩuvào EU phải được đăng ký và quản lý  bởicơ quan có thẩm quyền đáp ứng các quy định (EC) 852/2004 và (EC) 853/2004- Phụlục III, mục VIII, Chương I;

. Việc bảo đảm nguyên liệu khai thác thủy sản để chế biến xuất khẩu vàoEU được lên bờ từ cảng cá cơ bản đáp ứng các quy định (EC) 852/2004 và (EC)853/2004- Phụ lục III, mục VIII, Chương I;

. Việc bảo đảm cơ sở sản xuất nước đá để bảo quản nguyên liệu thủy sản(có tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu thủy sản) cơ bản đáp ứng các quy định(EC) 852/2004 - Phụ lục II, Chương I, điểm 4;

. Việc bảo đảm chứng thư cấp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU, sảnphẩm phải được kiểm soát bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định (EC) 854/2004- Phụ lục III, Chương II, điểm C và điểm D.

* Hiện tại EU là một trong những thị trường tiêu thụ thủy sản xuất khẩu chủlực của Việt Nam, chỉ sau thị trường Mỹ:

Tỷ lệ giá trị xuất khẩu thủysản của Việt nam tại các thị trường năm 2015-2016 như sau:

Năm 2015: Mỹ 20%, EU 18%, Nhật 16 %,, Hàn Quốc 9 %, TQ 7 %, ASEAN 8% vàkhác 23%;

Năm 2016: Mỹ 21%, EU 17%, Nhật 16 %, TQ 10 %, Hàn Quốc 9 %, ASEAN 7% vàkhác 20%

(Nguồn Vasep).

Kết quả thanh tra (của thanh tra EU năm 2017) tiêu cực sẽ ảnh hưởng trựctiếp tới hoạt động chế biến thủy sản xuất khẩu của các doanh nghiệp và ảnh hưởngtới kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Kết quả thanh tra tiêu cực cũng cóthể  ảnh hưởng đến việc xuất khẩu thủy sảnkhông những vào thị trường EU mà còn sang cả các thị trường khác của Việt Namnhư (Nhật, Mỹ,…). Do đó, việc giữ uy tín và chất lượng sản phẩm thủy sản ViệtNam tại thị trường EU sẽ là tiền đề quan trọng để các thị trường khác chấp thuậnvà mở cửa đối với thủy sản của Việt Nam, đóng góp quan trọng vào việc giữ vữngvà tăng trưởng kim ngạnh xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.

Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 11/5/2017 tại TP. HỒ Chí Minh, tại Hộinghị chuẩn bị làm việc với thanh tra EU trong tháng 6/2017, Cục Quản lý chất lượngNông Lâm sản và Thủy sản đã giao các địa phương và cơ sở sản xuất, chế biến cungcấp nguyên liệu thủy sản cho các doanh nghiệp xuất khẩu vào EU chuẩn bị tốt cáccông việc sau:

- Các Sở Nông nghiệp và PTNT/ Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản vàThủy sản/ Chi cục Thủy sản:

. Chuẩn bị hồ sơ pháp lý về chức năng nhiệm vụ, phân công và năng lực củađơn vị.

.  Rà soát kết quả kiểm tra điềukiện đảm bảo ATTP cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (cảng cá, tàu cá, cơ sởthu mua, sơ chế, chế biến cung cấp nguyên liệu thủy sản cho cơ sở xuất khẩu)theo Thông tư số 45/201/TT-BNNPTNT, ngày 04/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

. Rà soát chuẩn bị đầy đủ các bằng chứng khắc phục khuyến cáo của Thanhtra EU về điều kiện vệ sinh cảng cá, điều kiện ATTP cơ sở nuôi thủy sản, cơ sởsản xuất nước đá phục vụ bảo quản thủy sản.

. Chỉ đạo, hướng dẫn cảng cá, tàu cá, cơ sở nuôi thủy sản, cơ sở thumua, sơ chế, chế biến thuộc phạm vi quản lý rà soát chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, khắcphục đầy đủ các khuyến cáo của Thanh tra EU và cử cán bộ có kinh nghiệm làm việcvới đoàn Thanh tra khi thanh tra tại cơ sở.

. Cử cán bộ có thẩm quyền, chuyên môn phù hợp làm việc với đoàn thanhtra EU; chuẩn bị bài báo cáo tóm lược về đơn vị bằng tiếng Anh; sẵn sàng trả lờicác câu hỏi của Thanh tra EU về công việc của đơn vị.

- Các cơ sở: Tàu cá, cảng cá, cơ sở nuôi , cơ sở thu mua, sơchế, chế biến thủy sản cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến xuấtkhẩu vào EU:

. Khẩn trương khắc phục các sai lỗi đã được các đoàn kiểm tra của cơquan kiểm tra địa phương phát hiện trong biên bản kiểm tra gần nhất, lưu ý cácbằng chứng khắc phục các khuyến cáo của Thanh tra EU về điều kiện vệ sinh khu vựcphụ trợ tại cảng cá, cơ sở sản xuất nước đá và cơ sở nuôi thủy sản.

. Lưu trữ đầy đủ, dễ truy cập hồ sơ: Văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật,chương trình quản lý chất lượng, hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, biên bảnkiểm tra điều kiện ATTP, hồ sơ đào tạo, xác nhận kiến thức ATTP, báo cáo khắcphục sai lỗi (nếu có).

. Cử cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp chuẩn bị làm việc vớiđoàn thanh tra EU.

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản sẽ cử đoàn công tác kiểmtra và hướng dẫn công tác chuẩn bị của các địa phương và cơ sở sản xuất thủy sảntrước khi Thanh tra EU tới Việt Nam./.

 

Nguyễn Thành Minh

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 21/9/2018 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,43 m Tăng 0,32 m
Ngã Năm kênh 10 1,6 m Tăng 0,13 m
Hậu Mỹ Bắc 1,64 m Tăng 0,09 m
Mỹ Phước Tây 1,45 m Tăng 0,13 m
Mỹ Phước 1,36 m Tăng 0,08 m
Cống Ông Khánh  1,54 m Tăng 0,28 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 21/9/2018 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 0,3 g/l Tăng 0,1 g/l
Bà Tài 0 g/l Tương đương
Gia Thuận 8,6 g/l Tăng 0,8 g/l
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Vàm Kênh  4,7 g/l Tăng 0,5 g/l
Long Hải 0 g/l Tương đương
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương