Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 641
  Tổng lượt truy cập: 642104

Tin mới

Chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
06/10/2021

Ngày 17/9/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thông qua Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, có hiệu lực kể từ ngày 27/09/2021. Theo đó, chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được quy định như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có cơ sở chăn nuôi đang hoạt động trong khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (không áp dụng đối với cơ sở nuôi chim yến).

2. Mức hỗ trợ

Các đối tượng được hỗ trợ thực hiện di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi được hỗ trợ một lần với mức hỗ trợ bằng 50% giá trị tài sản kết cấu chuồng trại theo quy định hiện hành về đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nhưng không quá 250.000.0000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng)/cơ sở.

3. Thời gian và kinh phí hỗ trợ

a) Thời gian hỗ trợ

Các cơ sở chăn nuôi thực hiện di dời kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

b) Kinh phí hỗ trợ

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ do ngân sách địa phương đảm bảo.

Phòng Tổ chức cán bộ

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 30/11/2021 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Cống Long Hải 2 g/l Tăng 0,5 g/l
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Gia Thuận 1,1 g/l Tăng 0,6 g/l
Bà Tài 1,4 g/l Tăng 2,1 g/l
Vàm Kênh 5 g/l Tăng 1,6 g/l