Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 303
  Tổng lượt truy cập: 462904

Cải cách hành chính

Chính sách bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác xã nông nghiệp năm 2019
02/08/2019

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020; Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác xã, thành lập mới Hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

Chi cục Phát triển nông thôn Tiền Giang đã phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp II tổ chức 04 lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác xã (HTX) với 04 chuyên đề: (1) Nghiệp vụ và kỹ năng dành cho Ban kiểm soát; (2) Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh đa dịch vụ trong HTX; (3) Nghiệp vụ kế toán và (4) Xây dựng thương hiệu và xúc tiến tiêu thụ nông sản.

Tham gia lớp tập huấn là đại diện các Chủ tịch hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán và các thành viên nồng cốt của HTX. Kết quả, có 148 lượt người tham dự; với các nội dung như sau:

- Pháp luật và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ liên quan hoạt động kiểm soát, làm việc chuyên nghiệp, đem lại hiệu quả thiết thực cho HTX;

- Kỹ năng lập phương án kinh doanh đa dịch vụ trong HTX và dự án đầu tư khả thi có hiệu quả để có thể vay vốn tín dụng nông thôn;

- Kiến thức về chế độ kế toán, các nghiệp vụ kế toán cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán HTX;

-  Những kiến thức cơ bản về xây dựng thương hiệu nông sản và xúc tiến tiêu thụ nông sản trong HTX.

Sau khóa học, học viên có thể tiếp cận và nắm chắc các kiến thức chuyên sâu về HTX để vận dụng vào quá trình hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài và đúng bản chất của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Từ những kết quả đạt được cho thấy công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác xã do Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức không chỉ mang lại hiệu quả đáng kể, trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết cho các HTX mà còn góp phần thúc đẩy phong trào kinh tế hợp tác tỉnh nhà phát triển bền vững. Để tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác xã như vừa qua, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của các đơn vị đối tác, sự tham gia nhiệt tình của các HTX. Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh luôn ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các học viên tham gia bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác xã để từng bước hoàn thiện hơn nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế tập thể tỉnh trong những năm tiếp theo./.

  (Hà Ngọc Phơ – Chi cục PTNT)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 09/7/2020 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Vàm Kênh 10,8 g/l Giảm 1,2 g/l
Long Hải  3,1 g/l Giảm 1 g/l
Rạch Vách 0,4 g/l Giảm 0,4 g/l
Gia Thuận  8,57 g/l Tăng 0,13 g/l
Cống số 3 0,4 g/l Giảm 0,38 g/l
Cầu Chợ Gạo  0,7 g/l Tương đương
Bến đò Xuân Đông 0,1 g/l Giảm 0,1 g/l